Kunst på Arbeidsplassen

Svenrobert Lundquist (f. 1940)