Kunst på Arbeidsplassen

Svenolov Ehrén (1927-2004)