Kunst på Arbeidsplassen

Terje Risberg (f. 1949)

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Terje Risberg

A 054c – Grafikk, 11 verk

Terje Risberg (f. 1949) er kjent for sine stille og stemningsladede landskap. Utgangspunktet for bildene i denne utstillingen er digitale tegninger/malerier som overføres til trykkeplaten. Teknikken inneholder muligheter for utnytting av både elektroniske verktøy og taktile håndbaserte arbeidsmetoder.

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Terje Risberg Ledig

A 054b – Grafikk, 15 verk

Terje Risberg (f. 1949) er kjent for sine stille og stemningsladede landskap. Enten han fremstiller naturen eller bymotiver, Nesoddenfergen eller en gammel sjekte, ligger en nøye observasjon til grunn for bildene. Alle hans bilder preges av en stille poesi.

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Terje Risberg

A 054a – Grafikk, 15 verk

Terje Risberg (f. 1949) er kjent for sine stille og stemningsladede landskap. Enten han fremstiller naturen eller bymotiver, Nesoddenfergen eller en gammel sjekte, ligger en nøye observasjon til grunn for bildene. Alle hans bilder preges av en stille poesi.