Kunst på Arbeidsplassen

Tor Magnus Lundeby (f. 1966)

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Harald Fenn/ Tor Magnus Lundeby

A 199 – Malerier, 11 verk

Harald Fenn (f.1963) og Tor-Magnus Lundeby (f.1966) uttrykker to helt forskjellige sider av samtidens maleri. Mens Fenn er tradisjonelt romantisk i sin tilnærming til natur og landskap er Lundeby mer urban og orientert mot samtidsuttrykk innenfor musikk, ungdomskultur, film og massemedia.