Kunst på Arbeidsplassen

Torbjørn Rødland (f. 1970)

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Mikkel Mcalinden/Torbjørn Rødland/Vibeke Tandberg

Ø 008 – Fotografier, 15 verk

De tre fotografene i denne utstillingen arbeider i mer eller mindre grad med arrangert fotografi. Mikkel McAlinden (f. 1963) arrangerer mangetydige og gjerne dramatiske scener i sine bilder, Torbjørn Rødland (f. 1970) setter seg selv inn i det romantiske landskapet, mens Vibeke Tandberg (f. 1967) eksperimenterer med roller og identiteter.