Kunst på Arbeidsplassen

Ulf Trotzig (1925-2013)

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Ulf Trotzig

B 003 – Grafikk, 15 verk

Ulf Trotzigs etsninger har nær tilknytning til naturen selv om de i utgangspunktet virker helt abstrakte. Billeduttrykket kan minne om kinesisk kalligrafi i sine lette, ekspresjonistiske ”strøk”.