Kunst på Arbeidsplassen

Bengt Erik Sivesind (f. 1947)

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Kpa000023

Therese Nortvedt/Bengt Sivesind

A 193 – Grafikk, 15 verk

Therese Nortvedt (f.1953) og Bengt Sivesind (f.1947) har det til felles at de er opptatt av figuren og den evne denne har til å uttrykke stemninger og følelser.