Kunst på Arbeidsplassen

Vilhelm Tveteraas (1898-1972)

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Mellom figurasjon og abstraksjon

A 013 – Grafikk, 11 verk

Denne grafikkutstillingen inneholder kunstverk hentet fra tiden under og like etter annen verdenskrig. Enkelte av arbeidene er udaterte, og derfor vanskelig å tidfeste nøyaktig, men både formspråk og motiv forbinder dem med en meget interessant periode i norsk kunsthistorie, preget av tradisjon og fornyelse.