Kunst på Arbeidsplassen

Bengt Nordenberg (1822-1902)