Kunst på Arbeidsplassen

Ingrid Eggen (f. 1979)

Onbalanced 1 Onbalanced 2 Condensed 1 Condensed 6 Knegang 9 ingrideggen Knex 1 Floratulips ingrideggen 3 restrictedflora 2013 5  restrictedflora 2013 Restrictedflora 4 ingrideggen

Ingrid Eggen

Ø 022 – Fotografi, 10 verk

Ingrid Eggen (f. 1979) arbeider hovedsakelig med analogt fargefotografi og skulptur. Gjennomgående i hennes kunstneriske praksis er en konseptuell holdning til kroppen, i abstrakt og konkret forstand. Hun utforsker dens funksjoner og dysfunksjoner knyttet til kommunikasjon og representasjon, og løfter den frem som et skulpturelt objekt.