Kunst på Arbeidsplassen

John Nordhuus (1919-1994)