Kunst på Arbeidsplassen

Mette Stausland (f. 1966)

Unknown Sentralkomposisjon iii Sentralkomposisjon i Sentralkomposisjon ii Vangserien (4) Rubjerg 1047 Rubjerg 727 Rubjerg 1050 Rubjerg 1040 Rubjerg 1041 Rubjerg 1043 T 40 2012 T 48 2012

STREK STREK, PRIKK STREK, LINJE PRIKK STREK

A 230 – Fargeblyant, blyant på papir, 13 verk

I denne utstillingen møter vi kunstnerne Anne Rolfsen (f. 1946), Inger Johanne Grytting (f. 1949) og Mette Stausland (f. 1956) som tilnærmer seg tegning som medium på hvert sitt vis. Felles for dem kan sies å være en refleksjon rundt tegning som allmennmenneskelig uttrykksform og som et verktøy for å forstå verden og seg selv.