Kunst på Arbeidsplassen

A 001 - Ole Ek

Grafikk, 22 verk

Det var ved Akerselva den industrielle vuggen i Oslo stod. Kunstneren Ole Ek (1913-2004) tar oss med på en vandring langs den historiske åren i denne utstillingen. Gjennom 22 grafiske blad gir han oss et inntrykk fra svunne fabrikktider, men også en smak av de mange rekreasjonsmulighetene den viktige vannveien kan tilby Oslo-folket i dag. Ek føyer seg inn i en lang kunstnertradisjon med sine motiver; både Edvard Munch, Fritz Thaulow og en rekke kjente og mindre kjente kunstnere har foreviget Akerselva.

Under innvielsen av Sannerbrua i 1917 uttalte ordfører Carl Jeppesen de ofte siterte ord: Elven er blitt en heslig rynke i byens ansikt, men den burde være et smilebånd. Året etter skrev Amund Helland i sitt verk ”Kristiania”: Akerselven med broer og bredder er ingen pryd for byen. Spørgsmaalet om elvens delvise overhvælvning er reist. I 1917 vedtok bystyret å rense elva med de 20 fossene, utbedre de 23 broene og parklegge breddene. Ole Ek viser oss resultatet; et ”smilebånd” fra Maridalen til Vaterland, gjennom sommer, høst, vinter og vår.

Ole Ek starter med begynnelsen: Et motiv fra ruinene av Margaretakirken, eller Mariakirken, som trolig ble oppført rundt år 1250 og viet til den hellige Margareta av Antiokia. Kirken ligger i nordenden av Maridalsvannet, Oslos viktigste drikkevann. Ved Akerselvens kilde og Nes gård har Ek satt ned på papiret Kongeeika, vakker, verneverdig og med røtter til Christian 4s tid. Deretter starter ferden med Eks litografier i retning havet og Oslo sentrum. Vi passerer et motiv med en Gangbro og foss like nedenfor Maridalsvannet. Et av Eks bilder stopper oss ved det stille parti Nedenfor demningen, like før den populære badeplassen Stilla. De røde teglsteinsbygningene her har huset alt fra Kjelsås spigerbruk i 1855 til Mustads fabrikker som produserte fiskekroker frem til 1950. Gamle trær lener seg over elven i motivet Trær ved Akerselven, et rolig parti før man ankommer E-verket ved Frysja ved det gamle industriområdet i Nydalen. Fra å ha vært et typisk industriområde har Nydalen i dag blitt et levende bydelssenter i bydel Nordre Aker.

På vei nedover en bratt bakke står det røde huset; Hønselovisas hus fra Oscar Bråtens “Ungen”. Ole Ek har så latt seg inspirere av den flotte broen i stål og granitt, med hvelv og innebygde sittebenker fra 1917 som erstattet en anonym trebro; Ved Sannerbrua. Like før den massive konstruksjonen finner man motivet; Fra Akerselva XII, Mølla. Fra Akerselva XIII, Seilduksfabrikken befinner seg litt lenger ned i elvas løp. Christianias Seildugsfabrikk ble etablert i 1856. Hovedbygget var det største i byen nest etter Slottet, og folk valfartet hit for å beundre bygningen som ga navnet til Seilduksdammen og Seilduksfossen. Fra Akerselva V, Hengebroen var også en attraksjon. Den kom fra Modum til Akerselven i 1852 som Norges første smidde kjedebru. På en plakat er det skrevet: HUNDRE MAND KAN JEG BÆRE, MEN SVIGTER UNDER TAKTFAST MARSJ.

Etter taktfast marsj følger vi Ek til Fra Akerselva XVII, Ved Cuba, oppkalt etter Cuba-krigen i 1898. Heretter blir Ek rene brobyggeren i sine grafiske blad: Ankerbroen, eller Eventyrbrua, er et lite kunstverk i granitt fra 1926. Dyre Vaa dekorerte broen i 1937 med fire eventyrgrupper i bronse, ansett som meget dristige den gangen. Neste bro er Fra Akerselva X, ved Nybrua. Den kom opp i 1827 og skulle ta opp trafikken fra nord og skaffe hovedstaden en verdigere innfartsåre. En gul høy støtte rager til høyre for Nybrua; Krohg-støtten. Dette er byens første offentlige monument fra 1833 reist til ære for jurist og statsmann Christian Krohg (1777-1828) og mål for byens første barnetog 17. mai 1870. Ole Eks guidete tur ender ved Vaterland bro som skriver seg tilbake til 1654, før elven presses under bakken og ut i Oslofjorden.


Utstillingen har to billedstørrelser i rammer:
65 × 90cm
42 × 60cm

Tilbake til utstilling