Kunst på Arbeidsplassen

A 097 - Kai Fjell

Akvareller og grafikk, 15 verk

Kai Fjell (1907-1989) er en av Norges betydeligste 1900-talls kunstnere. Hans gjennombruddsutstilling i Kunstnernes Hus i 1937 fikk kritikerne til å sammenligne ham med Edvard Munch, og han ble fremhevet som den mest opprinnelige malerbegavelse i sin generasjon. Det finnes trekk ved Fjells tidlige bilder som røper et visst slektskap med Munchs kunst, særlig de forenklede formene og det suggestive stemningsinnholdet. Men først og fremst viste utstillingen i 1937 at Fjell hadde klart å smelte alle impulser sammen til et personlig formspråk.

Kai Fjells vei til suksess var tung. Han hadde liten tro på sine egne evner, og selvtilliten ble ikke større da han begynte på Kunstakademiet og traff ”alle dem som var så gode at de kunne male akkurat som Revold og væl så det……Jeg var jumbo og umulius, har aldri kunnet lære. Revold hadde ingen glede av meg”. Fjell fant seg ikke til rette, og sluttet på Akademiet etter bare tre måneder.

En utstilling av tyske ekspresjonister i Kunstnernes Hus i 1932 fikk avgjørende betydning for Kai Fjell. Uttrykkskraften og det særpregede i den tyske kunsten frigjorde Fjells evner og gjorde ham sikrere og mer målbevisst. Han så at det var mulig å lykkes hvis man slapp seg løs og satset på sitt eget uttrykk.

Kai Fjells tidlige malerier fra begynnelsen av 1930-tallet var mørkstemte og dystre og ofte med et makabert innhold, som i Utkastelsen, Voldsmannen og Barnemord. Mer lys og farger kommer etter hvert inn i bildene slik vi kan se i hovedverk som Modellenes hyllest og Kalven reiser seg, begge fra 1936. I disse bildene utkrystalliseres de motiver og temaer som Fjell kom til å være opptatt av resten av sitt liv; i første rekke kvinnen som et symbol på kjærlighet, fruktbarhet og liv.

Kai Fjell var sterkt inspirert av norsk folkekunst, noe vi tydelig kan se gjennom den dekorative og ornamentale formen i hans bilder. Oppdelingen av billedflaten gir en fargerik mosaikk som også assosierer til en tidlig-kristen og middelaldersk kirkekunst.

Bildene i denne utstillingen spenner fra 1960-tallet til 1987, og viser den utvikling Kai Fjell gjennomgikk fra de tidlige, dramatiske motiver til de mer lyse og lette kvinnemotiver på 1970- og 80-tallet. Dødfødt viser en død kalv på golvet i fjøset. Kalven er et symbol på kunstneren selv, som tidlig i sitt liv følte seg dødfødt som kunstner. Utstillingen omfatter også kjente litografier som Søstrene og Den blå krukke, der Kai Fjell skildrer sin idealkvinne, den unge og vakre piken med midtskill og innadvendt blikk.


Utstillingen har to billedstørrelser i rammer:
65 × 90cm høyde og bredde
42 × 60cm høyde og bredde

Tilbake til utstilling