Kunst på Arbeidsplassen

A 105 - Odd Nerdrum

Grafikk, 11 verk

Odd Nerdrum (f. 1944) har helt siden han debuterte i Kunstnerforbundet i 1964 vært en enfant terrible i norsk kunstliv. Både som kunstner og som debattant har han vært kontroversiell. Hans gammelmesterlige stil irriterte kunstetablissementet i en tid da modernismen endelig hadde fått sitt gjennombrudd i Norge. Debatten mellom modernismetilhengerne og forsvarerne av Nerdrum dukket med jevne mellomrom opp i media gjennom hele 1960- og 70-tallet. Det er først i den senere tid at Nerdrum fullt ut er blitt anerkjent av kunstkritikere og kunsthistorikere.

Nerdrum vakte oppsikt første gang han stilte ut på Høstutstillingen i 1967. Hans mørke malerier utført i en gammelmesterlig stil påvirket av Rembrandt og Caravaggio var noe helt nytt i Norge. Nerdrums kunst var en realistisk protest mot den rådende modernismen. Han tok for seg aktuelle hendelser og problemstillinger i et naturalistisk formspråk. I ”Amputasjon” skildres de makabre rester av et trafikkoffer, i ”Trygd” er det de gamles trøstesløse tilværelse som er tema. I disse bildene er Nerdrum samfunnskritisk og refsende.

Nerdrums virkelige gjennombrudd kom med ”Mordet på Andreas Baader” (1977-78), en kontroversiell kommentar til den kjente tyske terroristens død. Lyssetting og komposisjon er teatralsk og griper tilbake til de gamle mestere. Den samme dramatikk finner vi i ”Arrestasjon” fra 1976. Aktuell i problemstillingen var også et annet av Nerdrums hovedverk, ”Flyktninger på havet” utført 1979-80. Forbildet for dette maleriet er Gericaults kjente ”Medusas flåte” (1819).

De senere årene har Nerdrum skapt seg en egen motivkrets med bakgrunn i en moderne sivilisasjonskritikk. I sine bilder av mennesker i øde, arkaiske landskaper knytter Nerdrum an til en tidløs verden der mennesker lever i ett med naturen. Menneskene har flyktet fra sivilisasjonen for å leve et liv i pakt med det naturlige – i naturen. Enkelte oppfatter disse bildene også som ”etterhistoriske”, det vil si som en skildring av livet på jorden etter den store katastrofen.Et av de sentrale bilder i Nerdrums produksjon er ”Aftenlandet” (maleri 1983-85, litografi 1991). Bildet tar utgangspunkt i illustrasjoner til Nerdrums egen barnebok ”Havfuglen” som kom ut i 1978. Her skildres en liten nordnorsk pike, Eline, som dag etter dag sitter og ser ut over havet etter sin forsvunne far. Etter hvert får hun selskap av andre barn og gamle fra bygda. Men bare Eline vet hva de venter på. De andre bare sitter der og speider etter tegn i horisonten. Denne forventningsfulle usikkerhet har Nerdrum på en effektfull måte gjenskapt i ”Aftenlandet”. Likevel har dette bildet en symbolsk betydning som går langt utover den usikre forventning. Menneskene i ”Aftenlandet” skuer utover et landskap, en natur de selv er en del av.


Utstillingen har en billedstørrelse i rammer:
65 × 90cm

Tilbake til utstilling