Kunst på Arbeidsplassen

A 106 - Alf Ertsland

Grafikk og pasteller, 14 verk

Både Alf Ertslands (f. 1946) malerier og grafikk preges av at tegningen, med den hurtig nedtegnede skissen, utgjør en direkte og nærliggende utgangspunkt.

Utstillingen viser eksempler på hans produksjon fra første del av 1980-årene. De tidligste arbeidene preges av en forholdsvis figurativ form, som lar oss ane at det like mye dreier seg om drøm og visjon som om scener fra virkeligheten. Jakke og slips kan henspeile at klær skaper folk, og den samme fremstillingsformen preger de mer tvetydige Menn og rullestoler og Byråkrat. Kanskje sies det her noe om upersonlig, og derfor skremmende makt, som kanskje baseres på et noe sviktende grunnlag.

I sine arbeider deretter fjernet Ertsland seg fra det umiddelbart gjenkjennelige. Men også her anes et figurativt utgangspunkt. Som den tegner han er, søker han stadig til utgangspunktet – gjennom ideen og fragmentet. Det siste er også tittelen på en av de to kull- og pastellkrittarbeidene som er med i denne utstillingen.

De øvrige bildene er litografier, som likeledes preges av noe skissemessig. Dette gjelder f. eks. de såkalte ”tavlene”, der antydede menneskeskikkelser pirrer nysgjerrigheten. Den ”oppløste” formen kan skyldes såkalt postmodernistisk virkelighetsoppfatning: Verden forstås ikke lenger bare på bakgrunn av en teori eller betraktningsform. Istedenfor enhet og faste systemer kommer mangfold og fragmenter, og et oppsplittet verdensbilde blir gjerne resultatet.

Ertslands motiver kan ha enkle og idylliske utgangspunkt, der seilbåter og skipsskrog oppleves som poetiske minner om ferieliv langs kysten. Da kunstneren i 1984 utførte en romutsmykning med tilsvarende motiver, forklarte han dem ved også å vise til at havet og skipet utgjør de tradisjonelle norske kommunikasjonsmulighetene. Land adskiller og vann forbinder, som det heter.

Det dempede og lyriske preget i Ertslands arbeider får dem til å fremstå nærmest som smakfulle og dekorative. Trekantede seilformer, skipsskrog og landstrakte menneskefigurer er dessuten grunnformer, som utgjør bildenes meningsbærende elementer.


Utstillingen har to billedstørrelser i rammer:
65 × 90cm høyde og bredde
42 × 60cm høyde og bredde

Tilbake til utstilling