Kunst på Arbeidsplassen

A 108 - Stemningsbilder

Grafikk, 15 verk

I denne utstillingen finnes stemningsfulle landskapsskildringer av Karl Axel Pehrson (1921-2005), Jan Harr (f. 1945), Kjell Thorjussen (f. 1942), Omar Andréen (1922-2010), Anne Cecilie Røgeberg (f. 1956) og Knut Frøysaa (1919-1987).

Jan Harr sto sentralt blant unge nyromantikere som rundt 1970 forsøkte å finne et nytt uttrykk for en lyrisk naturopplevelse. En inspirasjonskilde var 1890-tallets stemningskunst i skandinavisk maleri. Blomster har vært et tilbakevendende og sentralt motiv i Harrs bilder gjennom hele hans kunstneriske karriere. Selv om han har bodd og arbeidet i Oslo i mange år, går også den nordnorske naturen fra hans første hjemsted Harstad igjen i verkene hans. Harrs detaljrike blomstermotiver kombineres med storslåtte, kontrasterende fjell i en disig bakgrunn, og beveger seg i spenningsfeltet mellom nærbilde og panorama. Han har selv uttalt at han er opptatt av kontraster og samspillet mellom kulturlandskapet og naturlandskapet, og han skildrer ofte kulturplanter som har forvillet seg over i naturen og omvendt.

Naturalistisk utførte landskapsskildringer og naturinntrykk fra forskjellige deler av Østlandet har alltid vært Kjell Thorjussen hovedmotiv. Han har latt seg inspirere av både svaberg og rullesteiner på Jæren, som i bildet Jærstrand, og han har hentet motiver fra innlandet i Telemark og eldre pittoreske bygningsmiljøer. Thorjussens figurative litografitrykk er preget av klare avtegnede linjer og indirekte lys er et gjennomgående virkemiddel som brukes effektfullt. Enkelte av bildene har Thorjussen også gitt et visst surrealistisk preg, hvor han blant annet kombinerer landskaper med elementer fra hus og innredning. Han har i første rekke markert seg som grafiker, der han utelukkende har arbeidet med litografi.

I likhet med Thorjussen utgjør figurative landskapsskildringer en stor del av tegneren og grafikeren Omar Andréens motivkrets. I tillegg er han spesielt kjent for sine troverdige dyretegninger. Sine motiver finner han både i sine hjemlige trakter og på reiser som han har foretatt, blant annet i Afrika. I sine lanskapsskildringer fanger han naturstemninger; myk snø med dyrespor eller greners fine linjespill. Andréen arbeider helst med litografi i svart-hvitt eller lette farger, dessuten med akvareller. Han regnes også som en av våre mest anerkjente illustratører. I tillegg til å ha illustrert en rekke bøker, tegnet han for A-magasinet gjennom 20 år.

Bernhard Berbom og Knut Frøysaa tilhører en generasjon kunstnere som debuterte i en periode hvor tresnittet, og da først og fremst fargetresnittet, sto i fokus. De er begge sentrale i den såkalte fargetresnittskolen. Selv om Bergom og Frøysaa varierer sine uttrykk, dominerer det norske landskapet i begges motivkrets.

Karl Axel Pehrson var sentral i utviklingen av det konkrete maleriet i Sverige etter krigen. På begynnelsen av 1960-tallet begynte han imidlertid å arbeide med en type bilder som kan virke som selve motsetningen til den konkrete kunsten. Pehrson ble opptatt av vegetasjon og insekters form og farge, og han begynte å male figurative fantasilandskaper med blomster, fugler og insekter. Disse fargerike landskapene har han laget i mange variasjoner, Landskap fra 1988 i denne utstilling er ett av dem. Pehrson er også opphavsmann til insektskulpturen Guldbaggen, en av Sveriges gjeveste filmpriser.

Anne Cecilie Røgebergs bilder er ofte sterkt preget av hennes reiser til eksotiske land. I hennes landskapsmotiver kan vi finne både mystikk, poesi og delikate farger.


Utstillingen har tre billedstørrelser i rammer:
65 × 90cm høyde og bredde
49 × 68cm høyde og bredde
42 × 60cm høyde og bredde

Tilbake til utstilling