Kunst på Arbeidsplassen

A 111a - Kjell Thorjussen

Grafikk, 16 verk

Kjell Thorjussen (f. 1942) er en av Norges mest populære kunstnere. Hans litografier henger i svært mange norske hjem. Thorjussens grafikk er i beste forstand folkekunst. De lave prisene på hans bilder gjør at de fleste har råd til å kjøpe dem. Dessuten lager Thorjussen motiver som alle kan forstå.

Naturen har alltid vært hans inspirasjonskilde. Særlig har han vært opptatt av Østlandsnaturen, men også våtmarksområder i Østfold, svaberg og rullesteiner på Jæren og innlandsmotiver fra Telemark dominerer hans bilder. Thorjussen behersker litografiteknikken til fulle. Hans trykk får nærmest en fotografisk virkning gjennom de klart avtegnede linjene. Thorjussen benytter seg også mye av indirekte lys som virkemiddel i sine bilder, f. eks. som solflimmer gjennom trær eller markerte skygger på en husvegg. Eller han kan oppnå effektfulle stemninger gjennom gjengivelsen av vinterlandskaper i skumringstimen. Stemningene i landskapet skapes også i mange tilfeller gjennom utstrakt bruk av komplementærfarger.

I tillegg til landskapene har Thorjussen i sterk grad vært opptatt av byen og bymotiver. Han har laget mange bilder av hus og husfasader, ofte gjengitt i skumringen med lys i vinduene. Thorjussen har kanskje spesielt vært opptatt av å vise oss det pittoreske og verdifulle i gamle bygningsmiljøer i byene. På denne måten kan Thorjussen også oppfattes som talsmann for bevaring av eldre bymiljøer.

I de senere årene har enkelte av Thorjussens bilder fått et visst surrealistisk preg. Dette kommer tydelig frem i litografier som Vindu I-III og Gardin. Her kombinerer kunstneren landskaper med elementer fra hus og innredning. Det hele er gjort i en meget raffinert stil som minner om kjente surrealister som Dali og Magritte. Men disse surrealistiske effektene blir aldri så påtrengende hos Thorjussen. Naturen forblir det sentrale i hans bilder.

Ikke desto mindre har Thorjussen også laget en del portretter og akter. I disse bildene er han gjerne mer eksperimentell, særlig gjelder dette aktene som har elementer av både kubisme og ekspresjonisme.


Utstillingen har to billedstørrelser i rammer:
65 × 90cm høyde og bredde
42 × 60cm høyde og bredde

Tilbake til utstilling