Kunst på Arbeidsplassen

A 114 - Norsk tresnittkunst

Grafikk, 15 verk

Utstillingen viser et variert utsnitt av norske grafikeres arbeider på 1970- og 80-tallet, en tid som blir regnet som norsk grafikks blomstringstid. Blant annet finner vi verk av Bernhard Berbom og Knut Frøysaa, begge blant de første kunstnerne som arbeidet med fargetresnitt i Norge. Et lite utvalg av kunstnerne presenteres nærmere her.

Berit Arnestad (født 1931) og Louise Dahm Hedemark (født 1938) deltok begge da Norske Kvinners Nasjonalråd i samarbeid med Norske Grafikere tok initiativ til en vandreutstilling i 1974. Utstillingen av kvinnelige kunstneres verk var inspirert av liknende utstillinger i USA. Formålet var å fremme kvinners kunst, som til da i stor grad hadde blitt neglisjert. I sine tresnitt beveger Berit Arnestad seg mot abstraksjon, og lar treets struktur spille med i den dekorative helheten. Påvirkningen fra eskimoenes kunst og håndverk er synlig, men er mer tydelig i skulpturene hennes. Arnestad har blant annet stilt ut i Hopkins Art Center, Hannover, og i Montreal, Canada. Hun er innkjøpt av institusjoner som Bergen Kunstmuseum og Nasjonalgalleriet. Louise Dahm Hedemark har arbeidet i en rekke teknikker og skaper figurative, men sterkt abstraherte verk. Motivene er oftest figurer, og kan gjerne oppfattes som framstillinger av mystiske seremonier som i ”Par”. Hedemark er blant annet innkjøpt av Nasjonalgalleriet, Riksgalleriet og Nasjonalmuseet i Krakow i Polen. Hun var leder av juryen for Høstutstillingen 2003.

I sine tresnitt formidler Ståle Blæsterdalen (født 1951) en direkte, primitiv styrke. Tresnittet appellerer til ham på grunn av materialets motstand, som gir mulighet til endring og refleksjon underveis. På innholdssiden skildres menneskets forhold til naturen. Han arbeider mye med å finne noe av naturens upolerte direkthet, men er også opptatt av mennesket som bærer av personlige historier. Det vakre ”Lite vårdyr” kan med sin enkle framstillingsform minne om hulemalerier eller helleristninger. Blæsterdalen har blant annet stilt ut i Kunstnerforbundet og i Galleri Norske Grafikere. Han er innkjøpt av Nasjonalgalleriet og British Museum.

Patrick Huse (født 1948) har arbeidet mye med grafikk, tegning og maleri. I utstillingen ser vi to grafiske arbeider fra 1980-tallet der skog er motivet. Med et stadig mer særegent uttrykk har Huse fortsatt å interessere seg for naturen som tema. Han lager video- og tekstinstallasjoner der blant annet landskap fra Island, Grønland og Alaska er utgangspunkt for motivene. Huse er opptatt av spørsmål omkring natur og ivaretagelse av lokal kunnskap. Han har blant annet stilt ut i Bergen Kunstmuseum, Henie Onstad Kunstsenter og Norsk Skogbruksmuseum. Han er innkjøpt av institusjoner som Nasjonalgalleriet og Hafnarborg Kultursenter på Island.

Niclas Gulbrandsen (født 1930) er utdannet maler, men forlot mediet for godt til ære for tresnittet. Han arbeider innen en figurativ tradisjon med skildring av menneskers handlinger og sinnsstemninger. Billedformen er fortellende, og ofte lager han serier av en samling hendelser med felles grunntema. Inspirasjonskilden er gjerne litterære verk. Tresnittene er i sort-hvitt med en presis skjærestil. Han er fascinert av teknikkens mulighet for enkle og fortettede billedvinklinger.


Utstillingen har to billedstørrelser i rammer:
65 × 90cm høyde og bredde
42 × 60cm høyde og bredde

Tilbake til utstilling