Kunst på Arbeidsplassen

A 130a - Jan Baker

Grafikk, 15 verk

Jan Baker (f. 1939) er en fornyer i norsk grafikk. Tidlig på 1970-tallet begynte han å eksperimentere med metallgrafikk. Sølv- eller gullfolie blir presset ned i papiret under kraftig trykk og sterk varme. På denne måten oppnår Baker en fin relieffvirkning i sine bilder. Deretter blir selve motivet lagt på ved hjelp av silketrykk. Denne teknikken er tidkrevende og vanskelig og krever pinlig nøyaktighet. Else Hagen er en annen norsk grafiker som også trykker med sølv- og gullfolie.

Jan Bakers (han har tatt navn etter farens yrke) motivverden er preget av frodighet, humor, absurditet og surrealisme. I ”Kunstmaleren og gåsa” finner vi klare påvirkninger fra Magrittes surrealistiske trompe-l´oeil maleri. Men generelt er Bakers motiver bygget omkring hans fantasirike verden av gjøglere og klovner. Bildene er dekorative og med en koloritt som er frisk og vel avstemt.

Fra 1967 til 1970 assisterte Baker Sigurd Winge i hans arbeid med steinmosaikken til Østre Krematorium i Oslo. Baker lot seg påvirke særlig av Winges grafikk, og det er tydelig å se at Baker har noe av det samme streklag som vi finner hos den eldre kunstneren.

Jan Baker har også latt seg påvirke av Winges trang til eksperimentering, ikke minst med materialer. Baker har de siste årene utført en rekke utsmykningsoppdrag der han har tatt i bruk forskjellige materialer som messing, sink og stein. Baker arbeider også med malerier, der han ofte tar opp de samme motivene som i grafikken.


Utstillingen har to billedstørrelser i rammer:
65 × 90cm høyde og bredde
42 × 60cm høyde og bredde

Tilbake til utstilling