Kunst på Arbeidsplassen

A 132 - Ove Stokstad

Grafikk, 15 verk

Ove Stokstad (født 1939) utdannet seg som grafiker ved Bergen Kunsthåndverksskole på 1960-tallet. Siden 1970 har han vært leder av grafikkavdelingen ved Kunstakademiet i Trondheim, som han selv tok initiativ til og var med på å starte. I denne tiden var norsk kunstliv preget av en sterk interesse for grafikk. Dette gjorde at flere ønsket å utdanne seg innenfor grafikk. Stokstad ble senere professor ved Kunstakademiet i Trondheim og innehadde denne stillingen frem til 2002.

I sitt virke som grafiker har Stokstad vekslet mellom ulike teknikker og uttrykksformer. Gjennom sine mange aktive år har han benyttet både høytrykk, dyptrykk, silketrykk og noe sjeldnere litografi. Han mener at den grafiske teknikken gir gode muligheter til å utforske materialer og nye uttrykk. Særlig er han opptatt av billedspråkets samklang med de ulike teknikkenes metodiske og materielle særpreg. Bildene i denne utstillingen er laget i silketrykk, en teknikk Stokstad ser som velegnet til å uttrykke nonfigurative billedideer.

Selv om bruken av data i grafikkframstillingen forlengst har gjort sitt inntog i Kunstakademiets grafikkavdeling, holder Stokstad seg til de gammeldagse metodene. “Jeg har tro på nærheten til materialet, duften av sverten, spenningen med etsningen, fargetemperaturer og andre vidunderlige små detaljer”, sier han i sin kjærlighetserklæring til grafikken. Han mener grafikken representerer en langsomhetens estetikk, et rom for tanker og refleksjon som er viktig i vårt rastløse og effektive samfunn.

Stokstad er også jazzmusiker, og både titler og det formale i verkene gir ofte assosiasjoner til musikk. Det formale knyttes til grunnelementer i musikken som rytmer og harmoni/disharmoni. Han bruker også musikken til å forklare grafikkens kvaliteter: ”Den nye tida produserer stadig bedre måter å samle og produsere elektronisk lyd på, likevel vil alltid den originale saksofonen og utøveren leve videre”, mener han.

Stokstad har deltatt ved flere internasjonale biennaler og triennaler der han også har vunnet priser. Både Nasjonalgalleriet, Museet for samtidskunst, Det Norske Storting og Trondheim Kunstmuseum, samt flere anerkjente utenlandske samlinger, har hans bilder på veggene. I forbindelse med Norske Grafikeres 85-årsjubileum ble Ove Stokstad utnevnt til æresmedlem i foreningen.


Utstillingen har to billedstørrelser i rammer:
65 × 90cm høyde og bredde
42 × 60cm høyde og bredde

Tilbake til utstilling