Kunst på Arbeidsplassen

A 138 - Surrealistiske gester

Grafikk, 15 verk

Lucebert van Swaazsijk (1924 – 1994) regnes som en av de viktigste nederlandske poetene etter 2. verdenskrig. Han debuterte som forfatter i den nederlandske kunstnergruppen Experimentele Groeps tidsskrift Reflex i 1949. Samme året ble han også med på å starte kunstnergruppen Cobra sammen med en rekke danske, belgiske og nederlandske kunstnere og forfattere. Lucebert var imidlertid ikke bare dikter. Fra barndommen av tegnet han daglig, og han kombinerte gjerne diktning og billedkunst, som i arbeidene fra 1971 som vises i denne utstillingen. De seks silketrykkene Bühnescreens er fra en mappe med syv bilder og åtte dikt. I likhet med Luceberts dikting er også hans bilder preget av eksperimentering og en rik fantasi. I billedkunsten var han til å begynne med påvirket av surrealistene og kunstnere som Picasso og Dubuffet. I bilder fra Cobra-perioden kan man se en påvirkning fra blant andre Karel Appel før han på 1960-tallet utviklet sin særegne stil. I Luceberts bilder kan man finne elementer av vold, frykt og usikkerhet, men også av følsomhet og humor.

Ulf Valde Jensens (f. 1945) bilder er frodig fabulerende i en tildels burlesk stil. Fargene er friske, men behagelig avstemt. Fruktbarhets-og kjærlighetssymbolikk ligger bak flere av motivene. Med utdannelse fra Ecole des Beaux-Arts, Ateliér Friedlander og Atelier 17 i Paris brakte han på 1970-tallet med seg et annerledes og surrealistisk formspråk hjem til Norge.

Det grunnleggende i Valde Jensens kunst er en underfundig og fabulerende holdning både til mennesker og livet i sin alminnelighet. Valde Jensens tidlige arbeider har ofte et tegneseriepreg med surrealistiske figurer som gjennomgangstema. Særlig forekommer store maskeliknende ansikter slik vi kan se det i Flukten fra Almuecar. I etsningen Lite rutebilde der en malers navn står skrevet deler han inn billedflaten i flere mindre scener som rammer inn hovedmotivet. Valde Jensens tidlige arbeider er ikke uten humor og groteskeri. Men hans eminente teknikk og den dempede og vel avstemte fargeholdningen gir bildene et raffinert preg.

De senere årene har Valde Jensens bilder blitt mer ekspressive og agerende. De figurative elementene har kommet mer i bakgrunnen, selv om man kan ane både landskaper og mennesker i motivene. Ulf Valde Jensen er blant annet innkjøpt av Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Victoria and Albert Museum i London og Bibliothèce Nationale i Paris.

Tilbake til utstilling