Kunst på Arbeidsplassen

A 134 - Oddbjørn Stølen

Grafikk, 20 verk

Med utdannelse fra kjente grafikkatelierer i Paris er Oddbjørn Stølen godt skolert i grafikkfaget. Motivkretsen heller mot det romantiske i stemning og atmosfære, og særlig er Stølen opptatt av kystlandskapet.

Oddbjørn Stølen (født 1937) har sin utdannelse fra Statens Håndverks- og Kunstindustriskole i Oslo, der han var elev fra 1957 til 1960. Han fortsatte videre sin utdannelse i Paris med opphold ved atelierene til Jonny Friedlaender og Stanley William Hayter. De fleste grafikkstuderende nordmenn i Paris på denne tiden søkte seg til Hayter, mens Stølen trivdes med Friedlaenders vektlegging av det intuitive i arbeidet med motivene. Han var likevel kort innom også hos Hayter, men forble alltid senere mer tro mot Friedlaenders holdninger.

På 1960-tallet var kunsten i dramatisk endring bort fra det håndverksmessige i retning av at alt kunne være kunst. De norske kunstnerne sto dermed overfor store veivalg i påvirkningsstrømmen fra ulike kunstretninger som amerikansk pop art, abstrakt ekspresjonisme og minimalisme. Tidligere hadde norsk kunst vært preget av generasjonskløfter, nå utviklet flere kunstretninger seg parallelt og man fikk motsetninger mellom tilhengere av de forskjellige retninger.

Stølens første grafiske arbeider på 1960-tallet var figurmotiver og byskildringer, men han beveget seg snart mot abstrakte landskaper og helt nonfigurative arbeider. Da han i 1969 begynte med fargegrafikk, førte dette til en utvikling mot mer diffuse former og et mer malerisk uttrykk. Han benytter tre trykkeplater, en for hver farge. Under trykkingen lar han fargene blande seg direkte på papiret, noe som gir trykkene en litt flytende karakter som minner om akvarellmaling. Denne maleriske behandlingen av overflaten ga større rom for improvisasjon.

Stølen har vært sterkt opptatt av kystlandskapet. En av hans grafiske serier bærer navnet Etterretninger for sjøfarende, og flere av verkene i utstillingen tilhører denne serien. Fragmenter av landskap eller gjenstander går igjen, med fokus på detaljer som vimpler, varder og fyrtårn mot en urolig sjø. Et typisk eksempel er Stake og vind.
Stølen må kunne karakteriseres som naturromantiker, og hans romantiske tematikk rettes mot en naturskjønnhet knyttet til det ville og forrevne.

Stølens arbeider er å finne både i Nasjonalgalleriet, Bergen Kunstmuseum og Lillehammer Kunstmuseum. Han har deltatt på den gamle og ærverdige Salongen i Paris og flere ganger på den Internasjonale grafikkbiennalen i Kraków i Polen.


Utstillingen har to billedstørrelser i rammer:
65 × 90cm høyde og bredde
42 × 60cm høyde og bredde

Tilbake til utstilling