Kunst på Arbeidsplassen

A 137 - Tre kunstnere fra Atelier Nord

Grafikk, 17 verk

I denne utstillingen vises eksempler fra produksjonen til tre grafikere som en tid har vært på Atelier Nord, og som tross ulikheter preges av tradisjonene her. Vaino Kola (f. 1937) er opprinnelig finsk, men har bodd i USA siden 1950. Han arbeider ofte i store formater, og henter motiver fra skogsnaturen. Hans uttrykksform preges også av at han arbeider mye med tegning.

Også de norske Conny Andersen (f. 1926) og Hanne Wewer Melby (f. 1924) benytter overveiende figurative motiver. Andersen etser bildene i akvatint og mykgrunn, og motivene gjengir en drømmeaktig og litt mystisk verden. For Wewer Melbys vedkommende kan de figurative motivene danne utgangspunkt for nærmest stiliserte virkninger.

Hos begge veksler også hensynet til motivgjengivelsen med ønsket om en dekorativ virkning. Og til tross et individuelt preg viser bildene en klar inspirasjon fra Anne Breivik, som hele tiden har vært Atelier Nords leder.

I 1962 tok Breivik initiativet til Atelier Nord, etter idé fra Atelier 17 i Paris, som hun hadde besøkt flere ganger omkring 1960. Her hadde den internasjonalt kjente grafikeren Stanley William Hayter skapt et arbeidsfellesskap hvor man, slik Breivik beskrev det, hjalp hverandre”…så vel på det praktiske plan som med å finne kunstneriske løsninger. Dette har vært innstillingen også i Atelier Nord i de 25 år det har eksistert. Det er kanskje noe av tiltrekningen ved atelieret…”.

Gjennom årene har mange kunstnere arbeidet der i kortere og lengre tid. Fellesskapet har tydeligvis fungert etter intensjonene, som et forum for inspirasjon og videreutdannelse, og som et praktisk orientert fellesskap – der man delte presser og annet utstyr. Innslaget av utenlandske kunstnere har stadig vært iøynefallende og bidratt til verkstedets internasjonale orientering.

Atelier Nord assosieres først og fremst med metallgrafikk, som for eksempel etsning, koldnål og akvatint. Under opphold her har også mange tilegnet seg den dyptrykkmetoden som Breivik selv lærte i Paris. Den består i at man etser dypt i metallplata – med et sjikt for hver farge – og at man deretter bruker valser av ulik hardhet når fargen skal legges på. Dermed blir det mulig å trykke flere farger samtidig fra den samme metallplata, mens man vanligvis må ha én plate for hver farge.


Utstillingen har to billedstørrelser i rammer:
65 × 90cm høyde og bredde
42 × 60cm høyde og bredde

Tilbake til utstilling