Kunst på Arbeidsplassen

A 140 - Svein Strand

Grafikk, 15 verk

En malernes maler er Svein Strand (f. 1934) blitt kalt. Han nyter stor respekt hos sine kolleger, og han har hatt betydning for en rekke yngre norske kunstnere. Strand stiller sjelden ut og lever et stille og tilbaketrukket liv. Store deler av året bor han i utlandet.

Strands stillferdige fremtreden gjenspeiler seg også i hans motiver. Han maler oftest de nære ting; interiører, som regel befolket med mennesker, eller stilleben. Strands bilder har sin forutsetning i fransk kunst; Matisse, Bonnard, Vuillard. Både når det gjelder raffinement og fargebruk har Strand lært mye av fransk kunst. Men han har også mottatt impulser fra fransk kunst gjennom norske kunstnere som Sigurd Danifer og Ludvig Karsten.

Svein Strand blir i dag regnet blant de såkalt intimistene i norsk kunst. Disse teller foruten Strand, Johannes Vinjum, John David Nielsen og Eilif Amundsen. Særlig Strand og Nielsen har mange berøringspunkter i sin kunst; duse farger og mennesker i interiører. Da Strand slo igjennom på begynnelsen av 60-tallet sammen med blant andre Amundsen, Vinjum og Frans Widerberg ble deres kunst tolket som en anti-modernistisk stilromantikk. Etter hvert er kunstnere som Strand og Nielsen blitt oppfattet som tradisjonalister, som fører de gamle maleriske kvaliteter videre.

Svein Strand har utviklet sin intimisme til et raffinert og avansert billedspråk. Han skaper for eksempel rom gjennom bruk av speil der mennesker og interiører blir reflektert. I ”To kvinner foran speil med maler” er det kunstneren og hans to modeller som speiles. Strands motiver trekker betrakterens blikk inn i bildet og fører det på vandring fra ett hjørne til et annet i en diagonal bevegelse.

De store bildene i denne utstillingen er hentet fra to grafikkmapper med 3 litografier i hver, trykket i Barcelona 1980-81. Den første serien bygger på tre verselinjer av Victor Hugo, mens den andre er illustrasjoner til Marcel Prousts ”På jakt etter den tapte tid”. Litografiene gjengir på en elegant måte det flyktige og vage i de to dikternes tekster.

Strand legger mye arbeid i sine litografier. Han arbeider alltid på stein, og i enkelte av bildene har han malt motivet med pensel. I andre har han ripet i steinen for å oppnå en effekt av radering eller koldnål. På denne måten utnytter han litografiets muligheter til det ytterste.


Utstillingen har to billedstørrelser i rammer:
65 × 90cm høyde og bredde
42 × 60cm høyde og bredde

Tilbake til utstilling