Kunst på Arbeidsplassen

A 142 - Einar Sigstad

Grafikk, 18 verk

Kunst på Arbeidsplassen presenterer her en utstilling med innslag av troll og fantasi. Treets struktur er utnyttet på en svært vellykket måte, og gjør verkene mystiske og stemningsmettede til tross for at naturskildringene i utgangspunktet er preget av realisme.

Einar Sigstad (født 1950) har arbeidet mest med tresnitt, men har også skapt oljemalerier. Han har i stor grad latt seg inspirere av naturen i innlandsområdet der han vokste opp, og elgen er dermed en gjenganger i verkene hans. Men til tross for realismen vi finner i kunsten hans er verkene hemmelighetsfulle, og ofte har de et snev av stille forventning i seg.

Sigstad bruker treets struktur på en spesiell måte. Det kan virke som om han lar treets struktur avgjøre verkets motiv, før han arbeider videre på det motiv som naturen alt har antydet. Sånn sett kan man trekke en parallell til treskjæreren som ser an sitt virke før arbeidets start, eller billedhoggeren som lar steinens indre vise hva formen skal bli.

Sigstad lar treets årringer og linjer være med på å skape stemningen i bildene.
I “Norske bilder I” utgjør linjene strømmen i elvas vann, mens det i “Norske bilder II” og “Sangen inne i skogen” er skapt en lyseffekt. Treets kvister bidrar også til å skape en hemmelighetsfull følelse, ved å framstå som antydede objekter i bakgrunnen. Verkene taler virkelig til fantasien, som et besøk i naturen også ofte kan gjøre. Hva er det vi skimter? Troll av røtter? Stirrende øyne? En trolsk effekt skapes i de tåkelagte scenariene.

I ”Bærere I” og ”Vogn I” skapes det en følelse av at det er i Afrika eller Egypt vi befinner oss. Her har kunstneren tatt utgangspunkt i figurer som kan minne om arkaisk tid og lar de brunaktige fargetonene bidra til å skape den varme og litt eksotiske stemningen i bildene. ”Sjusovertimen” har et litt eventyraktig preg over seg, med en elefantkolonne spaserende i bakgrunnen mot horisontens spir. I verket ”Tenkeren” refererer Sigstad til en berømt skulptur av Auguste Rodin.

Et humoristisk trekk i Sigstads kunstnerskap kom fram da han ved en utstilling på Norsk tegneseriemuseum hadde byttet ut Kittelsens nøkken med Donald Duck. Glimt av humor finner vi også i utstillingens “Sjølportrett med hakkespett”, der det antydes en likhet mellom de portretterte. Sigstad har også illustrert bøker med naturen som tema, som Gaupedalen og En bjørnefortelling.

Sigstad hadde separatutstilling i Lillehammer Kunstmuseum i 2005.


Utstillingen har tre billedstørrelser i rammer:
39 × 54cm høyde og bredde
49 × 68cm høyde og bredde
65 × 90cm høyde og bredde

Tilbake til utstilling