Kunst på Arbeidsplassen

A 145a - Yngve Reidar Vold

Grafikk, 15 verk

Yngve Reidar Vold (f. 1949) anvender et figurativt og romantisk formspråk i sin kunst. Han er først og fremst grafiker og tegner, og har illustrert barne- og ungdomsbøker. Det er naturen som spiller førstefiolin i hans fargerike litografier, særlig sørlands- og kystmotiver, som i Losens hus. Her merker vi også Volds interesse for skyggevirkninger med den store skyggen over kystlandskapet og loshusets vegg.

Stemningen i et landskap står også sentralt i Volds produksjon, som for eksempel Kveldsdis og Sommernatt. Ellers er det det solfylte sommerlandskapet som dominerer Volds billedverden, gjerne befolket med mennesker som i Søndagsutflukt. I ett av bildene i denne utstillingen er det faktisk som for en gangs skyld står i sentrum, nemlig i Dans, der tre nakne kvinner danser i ring på stranden. Dette bildet er nesten ekspresjonistisk i formen, og assosierer til Mattises berømte bilde Dansen (1910).

Volds litografier er svært varierte i uttrykksformen. Han benytter seg både av pensel og stift når han tegner på litosteinen. Ved bruk av pensel får bildene et uttrykk som minner om akvarell, der vannet flyter utover i store flater. I disse bildene er gjerne flatene avgrenset i en sammenfattende stil. Der kunstneren bruker fettstift er motivene mer detaljerte og man kan se streken. Her ligger Vold nærmere andre romantiske kunstnere i stilen.

Vold benytter sterke farger, men de er som regel vel avstemt i komplementære par, som for eksempel i rødt og blått. Fargebruken bidrar også til å understreke stemningen i bildene, enten det dreier seg om en varm sommerdag eller en fuktig sommernatt.


Utstillingen har tre billedstørrelser i rammer:
39 × 54cm høyde og bredde
49 × 68cm høyde og bredde
65 × 90cm høyde og bredde

Tilbake til utstilling