Kunst på Arbeidsplassen

A 015 - Egil A. Egebakken/John Søraune

Grafikk, 15 verk

Landskap er et gjennomgående og tilbakevendende motiv i norsk kunsthistorie. De grafiske arbeidene til kunstnerne Egil A. Egebakken (f. 1943) og John Søraune (f. 1940) som denne utstillingen presenterer kan også plasseres innenfor denne motivtradisjonen. I relativt små formater skildrer de større, uberørte landskaper.

Egil A. Egebakken er født i Egersund, men har vært bosatt i Asker siden 1968. Han har vært elev av Herman Bendixen ved Asker Malerskole, men er i hovedsak selvlært som kunstner. Egebakken jobber både med maleri og grafikk og da først og fremst fargelitografiet. Han arbeider innenfor en figurativ tradisjon og som mange av landskapsskildringene i kunsthistorien er også flere av Egebakkens bilder tolkninger av bestemte steder. Selv om han har en geografisk spennvidde i motivvalget er det særlig kystlandskapet som har en fremtredende plass i Egebakkens kunst. Ofte er det hentet fra Jæren, som Tåken letner, Jæren, eller Asker, som Vårkveld i Asker. Egebakken fanger det karakteristiske ved naturformasjonene og lyset de ulike stedene og også skiftningene i lys og farger i forhold til årstidene. Selv om de stemningsfulle landskapsskildringene hans kan gi assosiasjoner til enkelte bestemte steder, har de allikevel noe tidløst over seg som bidrar til å gi bildene en viss poetisk dimensjon.

Egebakken har hatt flere separatutstillinger og deltatt på kollektivutstillinger. Han er innkjøpt av blant annet Norsk Kulturråd og Oslo kommunes kunstsamlinger.

Grafikeren John Søraune er født i Vikna i Nord-Trøndelag, men bor og arbeider i Tønsberg. Han er utdannet ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole under Chrix Dahl. Innen grafikken har Søraune særlig arbeidet med dyptrykksteknikker som akvatint og koldnål. Det særegne for de ulike teknikkene utnytter han ut fra forskjellige motiver. I et koldnålstrykk som Utsikt til regn I modelleres formene og motivet ved hjelp av de karakteristiske rissede strekene. Med akvatintteknikken, som for eksempel brukt i Landskap med trær mot bakketopp I, får han mulighet til å spille på et større valørregister – også i sort-hvitt. Landskapet er et sentralt motiv i Søraunes kunstneriske produksjon, og som Egebakken har han i flere av bildene sine særlig latt seg inspirere av det norske landskapet. De til tider forenklede motivene er gjerne fra Trøndelag og Nord-Norge. Lyset har en sentral plass i bildene, og han mestrer også å skape bevegelse. I Oktoberlys skildrer han et opprørt hav, i andre bilder skildres et skiftende skydekke, som i Regn driver bort. Lysvirkningene og bevegelsene gir landskapsbildene hans dybde og liv og en til tider dramatisk effekt.

Søraune har hatt separatutstillinger og kollektivutstillinger i inn- og utland. Han er representert i en rekke private og offentlige samlinger, blant annet Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Trøndelag Kunstgalleri, Nord-norske Kunstmuseum og Nationalmuseet i Stockholm.


Utstillingen har to billedstørrelser i rammer:
65 × 90cm høyde og bredde
42 × 60cm høyde og bredde

Tilbake til utstilling