Kunst på Arbeidsplassen

A 151 - Hjerting/Rødsand

Grafikk, 15 verk

Kunst på Arbeidsplassen viser her en utstilling med grafiske arbeider av Dag A. Rødsand (1943-1995), Yvonne Hjerting (f. 1939) og deres sønn Jon Hjerting (f. 1964).

Dag Arnljot Rødsand var en betydelig nordnorsk kunstner, blant annet gjennom grafikkverkstedet Atelier Lofoten i Svolvær (senere Atelier Vågen). Dette atelieret startet og drev han sammen med sin kone Yvonne Hjerting i perioden 1970-77. Mange kunstnere fra inn- og utland nøt godt av de arbeidsmuligheter som ble tilbudt ved det velutstyrte verkstedet. Rødsand var også i mange år amanuensis ved grafikkavdelingen på Statens Kunstakademi i Oslo. Rødsand arbeidet hovedsaklig med ulike grafiske teknikker og stort sett i et figurativt billedspråk. Motivkretsen er særlig inspirert av den nordnorske naturen som omga han i mange år, og enkelte av billedtitlene viser også til Lofoten-området, som Værøy. Rødsand skildret gjerne dramatiske fjellformasjoner og elementer fra havet, som fisker, skjell, planter og båter. Motivene, som i tresnittene her, er imidlertid ofte fritt bearbeidet og bærer mer preg av assosiasjoner og fri fabulering enn av direkte observasjon. I 1960-årene kunne også Rødsands landskaper fremstå som noe psykedeliske og i begynnelsen av 1970-årene kan man skimte pasifistiske og miljøvernmessige holdninger bak motivene. Rødsands bilder er ofte preget av en detaljrikdom og i flere av motivene kan man også finne litterære og historiske referanser. Båtformene i Leidang VI minner om både vikingskip og avbildninger fra helleristningsfelter.

Yvonne Hjerting er opprinnelig fra Göteborg, men har bodd i Norge siden 1970 da hun flyttet med Rødsand til Svolvær. Selv om Hjerting har arbeidet med maleri er hun, i likhet med Rødsand, først og fremst kjent som grafiker. Karakteristisk for mange av Hjertings etsninger er at de håndkoloreres med akvarellmaling. Typisk er også en løs og skisseaktig strek. Hjertings tidligste arbeider fra Norge er naturlig nok inspirert av det nordnorske fjell- og kystlandskapet. Etter at Hjerting og Rødsand flyttet til Jeløya i Moss i 1977, ble hennes motivkrets utvidet til også å omfatte portretter, figurkomposisjoner og landskap med personer. I sine narrative bilder bruker Hjerting mennesker og situasjoner fra sin egen hverdag eller drømmeverden, og hun formidler gjerne en følelsesladet situasjon, som i Besøk og Familie. I tillegg til virksomheten som billedkunstner, samt å lede Atelier Lofoten sammen med Rødsand, har Hjerting spilt en rolle i norsk kunstliv som leder for grafikkavdelingen ved Vestlandets Kunstakademi og som kunstkritiker i Vårt Land og Moss Dagblad.

I likhet med sine foreldre har også Jon Hjerting arbeidet med grafikk og tegning. KpAs utstilling viser tre sort-hvitt etsninger med forskjellige dyr som motiver. Med en fin strek skildrer han både eksotiske, forhistoriske og mer velkjente dyr. Dyr er et sentralt motiv og tema i flere av Hjertings tidlige arbeider. På avgangsutstillingen for studentene ved Statens Kunstakademi i 1996 stilte han ut fire hvitmalte kuhoder. Senere har Hjerting hovedsaklig arbeidet med fotografi. På ”Godt for Moss”-utstillingen i 2005 viste Hjerting en monumental fotografiserie med et scenografisk preg som kretser rundt tematikk knyttet til hus og hjem.


Utstillingen har tre billedstørrelser i rammer:
39 × 54cm høyde og bredde
49 × 68cm høyde og bredde
65 × 90cm høyde og bredde

Tilbake til utstilling