Kunst på Arbeidsplassen

A 165 - Svein Bolling/Jan Brænde/Gro Fraas

Grafikk, 15 verk

Svein Bolling (f. 1948) er utdannet ved Statens Kunstakademi under Reidar Aulie. Han har siden debuten på Høstutstillingen i 1972 markert seg som nyfigurativ maler. Selv om Bollings uttykk har endret seg flere ganger i løpet av hans karriere, har han alltid vært forankret i et stemningsskapende romantisk-figurativt formspråk hvor mørkere fargetoner dominerer. Hans viktigste inspirasjonskilder finnes både innen italiensk og fransk maleri. Spesielt har Paris-skolen i årene rundt 1920 betydd mye, med kunstnere som Chaim Soutine og Amedeo Modigliani. I kvinnefremstillingene har Bolling hentet inspirasjon hos Tsuguharu Foujita og Jules Pascin. Bolling søker særlig å gi uttrykk for allmennmenneskelige følelser og stemninger. Hans figurer har et skulpturalt preg og er som oftest nakne, bastante og ikke minst tidløse. Stiliserte kvinner med et mytisk preg dominerer i en rekke av bildene. Selv om innholdet i Bollings bilder ikke alltid er like tydelig, er fortelleraspektet sentralt.

Jan Brænde (f. 1951) har sin utdanning fra blant annet Real Circulo Artistico Academia des Artes i Barcelona, og han har i lange perioder bodd og arbeidet også i Frankrike. Brænde har stilt ut jevnlig siden han debuterte i 1977. En spontan og varm, nesten glødende fargebruk hovedsaklig basert på primærfargene er karakteristisk for Brændes bilder. Brændes kunstnerskap kan plasseres innenfor den abstrakt-ekspresjonistiske linjen i norsk etterkrigskunst. Hans formspråk inneholder imidlertid en rekke figurative elementer, som konturer av menneskefigurer i Les trois Frères. I andre bilder danner geometriske mønstre enkle figurative former, som et fjell i Fjell. Trekanten eller pyramiden er en form som Brænde stadig har vendt tilbake til og som han har beskrevet som et mangetydig symbol med referanser til matematikk, filosofi og mytologi.

Akvarell og litografi er sentrale teknikker i Gro Fraas´ (f. 1944) kunstnerskap, og hun har også arbeidet mye med å overføre akvarelluttrykket til sine litografier. Fargebruken er sentral i Fraas´ bilder, med en vektlegging på samspillet mellom lys og mørke. Koloritten er variert og kjennetegnes gjerne av dype, litt mollstemte, men varme farger. Fraas´ motivkrets domineres av landskapsskildringer med fravær av mennesker. De lett abstraherte bildene tar gjerne utgangspunkt i steder kunstneren har vært, som muligens Albi i Frankrike i Veien til Albi, men uten at bildene kan stedsbestemmes. Fraas er først og fremst opptatt av å fange lyset og de forskjellige stemninger man kan oppleve ute i naturen. At hennes bilder gjerne blir beskrevet som poetiske, på grensen til det romantiske er derfor ikke overraskende. Motivene appellerer til betrakterens estetiske sans såvel som følelsesmessige opplevelser knyttet til naturen.


Utstillingen har tre billedstørrelser i rammer:
39 × 54cm høyde og bredde
49 × 68cm høyde og bredde
65 × 90cm høyde og bredde

Tilbake til utstilling