Kunst på Arbeidsplassen

A 170 - Forbindelseslinjer

Grafikk, akvarell, tegning, 16 verk

Olav Christopher Jenssen (f.1954) er en av våre mest internasjonalt kjente kunstnere. Han bor og arbeider i Berlin ved siden av at han har vært professor ved Kunstakademiet i Hamburg. Jenssen er den eneste norske kunstneren som de seneste årene har vært representert på den prestisjetunge Documenta-utstillingen i Kassel. Det skjedde i 1992. Siden har han hatt en rekke store separatutstillinger blant annet i Astrup Fearnley Museet i 1997 og som Festspillutstiller i Bergen i 2000 i tillegg til en rekke utstillinger i Tyskland.

Jenssens bilder er resultatet av en «stream of unconsciousness». Han arbeider ikke nødvendigvis med en bevisst komposisjon som han vet utgangen av. Streken eller formen er som regel resultatet av en spontan og lekende pensel- eller blyantføring. Bildene kan minne om barns (eller voksnes) drodlinger på tegnepapiret, men Jenssens strek skaper en undring og nysgjerrighet hos betrakteren.

Olav Christopher Jenssen arbeider mest med maleri, og grafikk fra hans hånd er derfor relativt sjelden. Serien med etsninger kalt Transistor er karakteristisk for kunstnerens tegnestil. Bildene assosierer til fragmenter av en skjør og gebrekkelig konstruksjon.

Den upretensiøse og flytende streken karakteriserer også Tone Myskjas (f. 1961) akvareller. Bildene i denne utstillingen, som har titler som henspeiler på Barcelona, kan assosiere til bykart eller oversiktsfoto av store byer. Myskja har også arbeidet med video der luftperspektivet dominerer.

Kjell Nupen (1955-2014) var en kunstner i stadig utvikling og en markant skikkelse på det norske kunstscenen. Han fikk sitt gjennombrudd som maler og grafiker i ung alder. På 1970-tallet var den tyske kunstarenaen viktig for Nupen og hans arbeider var motivert ut fra en kritikk av det bestående samfunnet. Han forlot imidlertid raskt den kritiske og aggressive realismen og begynte å eksperimentere med kontemplative former for abstraksjon. Landskapsscener og etterhvert mer dekorative arbeider (inspirert blant annet av rosemaling) preget hans repertoar.

Nupen arbeidet serielt, og litografiene i denne utstillingen er hentet fra skogsbildeserien Skogslys. I tillegg til å arbeide med maleri og grafikk, var Nupen billedhugger og lagde skulpturer i enkle geometriske former.

Bertil Gregings (f. 1957) arbeider er preget av en lek med samspillet mellom linjene og flaten. Ulike sammensetninger av disse danner forskjellige abstrakte konstruksjoner, romillusjoner, eller mer gjenkjennelige figurer. De to tegningene i denne utstillingen kan karakteriseres som rene nonfigurative arbeider. Tegningene har et intuitivt preg, men kan også sees som renskårede undersøkelser av linjens muligheter.

Tilbake til utstilling