Kunst på Arbeidsplassen

A 172 - Gro Heining

Pasteller og blandingsteknikk, 11 verk

Denne utstillingen viser et utvalg arbeider av den norske kunstneren Gro Heining (f. 1949). Heining er i stor grad selvlært som kunstner, og hun har bodd lengre perioder i USA. I KpAs utstilling vises noen av hennes oljepasteller, samt bilder utført i akryl og blandingsteknikk. Blandingsteknikken er karakteristisk for mange av Heinings arbeider. Hun kombinerer gjerne akvarell, akryl eller oljepastell i ett og samme bilde, og skaper slik en spennende kontrast for eksempel mellom en flytende bakgrunn og mer markante figurative eller abstrakte, ornamentale elementer i forgrunnen.

Typisk for Heinings bilder er bruken av klare, kraftige og varme farger. I flere av bildene bruker hun kun primærfargene blått, rødt og gult, som i Rituelle handlinger eller Stoler som drømmer. Fargebruken gjenspeiler i stor grad Heinings interesse for indianerkulturen slik hun har møtt den blant annet i New Mexico, selv om hun selv har uttalt at hennes uttrykk var tydelig lenge før hun flyttet til USA i 1987. En interesse for og en påvirkning fra New Mexico kommer til syne også i Heinings motivkrets. De dekorative og ornamentale mønstrene som går igjen i flere av hennes arbeider kan blant annet minne om noen av de vakre stoffene vi ofte forbinder med Sør- og Mellom-Amerika. Heining henter også inspirasjon fra naturen i dette området, som de karakteristiske kaktusene i Kaktusmorgen. Hun har imidlertid en sterk tilhørighet også til det norske landskapet, og hun finner inspirasjon også her.

Mange av Heinings motiver utgjør en fabulerende, fantasifull drømmeverden, som Forvandling eller Vindusdrømmer. Ofte synes figurative elementer å ha en klar symbolfunksjon, som fjæren i Meditasjon. Heining har selv uttalt at hennes identifikasjon med naturen, hennes visjoner, ønsker og drømmer integreres i bildene.


Utstillingen har en billedstørrelse i rammer:
65 × 90cm høyde og bredde

Tilbake til utstilling