Kunst på Arbeidsplassen

A 184 - Fredrik Stabel

Raderinger, 15 verk

Fredrik Stabels (1914 – 2001) originale strek og livsfilosofiske betraktninger er særlig kjent gjennom hans mangeårige spalte ”Dusteforbundet” i Dagbladet. Stabels tidligste tegninger stilte seg i tradisjonen etter svenske Albert Engström og kanskje særlig danske Storm P. og hans små menn og underfundige tekster. Da Stabel fikk trykket sin første vitsetegning i 1940, var det nettopp en tekst av Storm P. som fulgte illustrasjonen.

De første tegningene hadde en klar sosial tendens og viste gjerne galgenhumoristiske glimt fra den vanskelige hverdagen under okkupasjonen. Stabel fikk også oppleve nazistenes sensur. Først da Dagbladet ble stanset i1943 og året etter i en offentlig advarsel til Stabel trykket i NS-avisen Hirdmannen, der tegningene ble stemplet som ”degenererte” og ”dekadente”, i tråd med nasjonalsosialismens anvisninger for sunn og usunn kunst. Stabel lot seg imidlertid ikke stanse og fortsatte sin tegnevirksomhet i vittighetsbladene Tyrihans, Humoristen og Karikaturen.

Tegningene til Stabel fikk en mer selvstendig karakter i årene etter krigen. I 1950 skapte han den satiriske spalten ”Dusteforbundet” som figurerte på Dagbladets tredjeside frem til forbundet ble ”avviklet” i 1990. I begynnelsen av 60-årene var mye av det Stabelske uttrykket etablert. Forbundets president Darwin P. Erlandsen, hans forlovede Lille-Maud Vonlausbråten og den refuserte forfatteren Didrik From jr. er blant de få navngitte figurene som går igjen. Disse og enkelte gjestekarakterer opptrer helst i et noe overdrevent perspektivisk gjengitt rom eller landskap. De karikerte, lange og ovale hodene med de skrudde bartene tar en stor del av billedrommet. I bakgrunnen finner vi ofte ugrasiøse elskende par eller beskuere. Sistnevnte kan opptre som en ensartet karakterløs folkemasse i et av rommets åpninger eller som betraktende portrettbilder på rommets vegger. Typisk er også mønsteret i teppene, som gjerne består av gjentatte groteske eller erotiske motiver. Med den vellykkede bruken av gjentagelser og nye kombinasjoner klarte Stabel å holde på et smalt uttrykk uten å ”gå tom” for visuelle muligheter. Tegningene gis dessuten en ekstra dimensjon gjennom de overraskende og tørrvittige tekstene som ledsager dem.

Fredrik Stabel fikk sin kunstfaglige utdannelse som hospitant ved Statens kunst- og håndverkskole under Per Krogh og Rolf Krogvold i årene 1940 – 1945. I 1976 stilte han for første gang ut sine tegninger ved en separatutstilling på Galleri Tanum i Oslo. Fra begynnelsen av 80-årene eksperimenterte han også med håndkolorerte raderinger.


Utstillingen har en billedstørrelse i rammer:
39 × 54cm høyde og bredde

Tilbake til utstilling