Kunst på Arbeidsplassen

A 192 - A4-Utstillingen

Grafikk, tegning, foto, maleri, 15 verk

Denne utstillingen består kun av verk i A4-format. Kunstnerne tilhører stort sett den yngre generasjonen og uttrykkene spenner vidt fra tegninger, fotografi og maleri til tekstil.

Fiffig og intelligent humor er karakteristisk for Eli Hovdenakks (f. 1956) grafikk. Motivene er tilsynelatende enkle og naivistiske, men underfundige, og de får ofte betrakteren til å trekke på smilebåndet. Hovdenakk setter både velkjente og mindre kjente situasjoner i et nytt lys, og bildene har som regel en svært treffende tittel. Ett eksempel er denne utstillingens Autofil, der mann og bil passer som hånd i hanske.

Jan-Erik Halseide (f. 1953) har siden debuten i 1982 hovedsaklig arbeidet med maleri. Fredag 4. oktober 2002 inngår i en maleriserie han har kalt Prognoser. Utgangspunktet for hvert maleri i denne serien er værprognosekart for Europa på én bestemt dag. Selve Europakartet og pilene som markerer vindretningene er fjernet slik at værkartene omdannes til nonfigurative malerier. Formasjonene som skapes av isobarene får hver sin farge, og hvert bilde har en spesiell stemning preget av dag og årstid.

Randi Strand (f. 1962) har siden hun ble uteksaminert fra Statens høgskole for kunsthåndverk og design i Bergen i 1992 på ulike måter utforsket forskjellige språkformer, samt språkenes estetikk. De to digitalprintene som vises i KpA’s utstilling, Travel Blind – Lom, Travel Blind – Piran, tilhører en billedserie Strand har kalt Memoria. I denne serien, som består av foto fra ulike reiser hvor billedflatene er perforerte med blindeskrift, utforskes forholdet mellom våre sanser. Ved å sammenstille foto og blindeskrift undersøker Strand tegnenes materielle og visuelle potensialer, samt lesningen som en visuell eller følbar handling.

Christine Istad (f. 1963) arbeider både med fotografi og maleri, samt videoinstallasjoner. I sine fotografier er hun spesielt opptatt av mindre detaljer. Motivene fotograferer hun gjerne på så nært hold at velkjente former blir abstrahert på grensen til å gå i oppløsning. Istads malerier er også utført i et abstrakt og minimalistisk formspråk. Hun har uttalt at hun særlig er opptatt av komposisjonen, av farger og struktur. Istads abstrakte motiver tar utgangpunkt i alt fra den saudiarabiske ørken til de enkle rammeverk i et vindu.

Anna Gudmundsdottir (f. 1974) ble uteksaminert ved Kunsthøgskolen i Bergen i 2000. Tegning er en sentral uttrykksform i hennes kunstnerskap, og hun har særlig markert seg ved utstillinger hvor hun har vist store veggmalerier, blant annet ved O.K. Center of Contemporary Art i Østerrike i 2003 og Manifesta biennalen i 2002. Gudmundsdottirs arbeider inneholder ofte en rekke ulike referanser og en underliggende sammenblanding av absurd humor og melankolsk ironi.

Marius Martinussens (f. 1978) bilder er som oftest abstrakte, gjerne karakterisert av en sterk og kontrastfull fargebruk. I likhet med hans maleri som vises i KpA’s utstilling, var det folkekjære Mariusmotivet sentralt i Martinussens arbeid på Trondheims Kunstakademis avgangsutstilling i 2003. Her dekorerte han veggene i et utstillingsrom med det klassiske strikkegensermønsteret. I tillegg til å utforske det moderne maleriet, er Martinussen påvirket av undergrunnstegneserier og grafittiens formspråk.

Eline Medbøe (f. 1974) tok hovedfagseksamen i tekstil fra Statens Kunst- og Håndverksskole i Oslo i 2003, og bor og arbeider i Oslo. Hun arbeider i ulike media, blant annet med tegning og installasjon hvor hun blant annet er opptatt av historie og gamle håndverkstradisjoner. I 2005 utførte Medbøe en utsmykning på Akershus Festning for Forsvarsdepartementet. Samme år startet hun opp galleriet Briskeby i Oslo.

Ruth Elisiv Ekeland (f. 1957) er utdannet ved Kunstakademiet i Trondheim og Staatliche Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe i Tyskland. Hun arbeider med nonfigurativt maleri. Karakteristisk for Ekelands arbeider er stramme billedstrukturer i striper og ruter, som stripemaleriet utført i tempera på tre i KpA’s utstilling. Bildene avdekker en sterk fargebevissthet og er ofte bygget opp av flere plankebiter som er satt sammen.

Kunstnerduoen Astrid Løvaas (f. 1957) og Kirsten Wagle (f. 1956) har siden 1981 utgjort et tett arbeidsfellesskap. Karakteristisk for deres tekstilarbeider er en original materialbruk og teknikk der de trer tekstilene inn i hverandre til et intrikat flettverk. Ofte benytter de seg av gamle klær og nylonstrømper som til sammen danner enkle geometriske former. I materialbruken ligger ofte et psykologisk og kulturelt innhold latent, særlig knyttet til den kvinnelige verden. Løvaas og Wagle har utført en rekke utsmykninger, blant annet har de ansvar for utformingen av scenetårnet, samt de utvendige metallflatene på det nye operabygget i Oslo.

Tilbake til utstilling