Kunst på Arbeidsplassen

A 019 - Håkon Gullvåg

Grafikk, 11 verk

Håkon Gullvåg (f. 1959) er en av Norges mest særpregede nålevende malere og grafikere. Hans karakteristiske formspråk og figurative, fantasifulle motivkrets er lett gjenkjennelig. Gullvåg har en innsmigrende koloritt og et raffinert strøk på grensen til det manierte.

Gullvåg utdannet seg 1977-81 ved Kunstakademiet i Trondheim hvor han hadde malerne John Anton Risan og Georg Suttner som lærere. Møtet med den såkalte nyfigurasjonen og optimismen rundt maleriet under studietiden i London på begynnelsen av 1980-tallet fikk avgjørende betydning for hans utvikling som maler. Spesielt ble Frank Auerbachs malerier en viktig inspirasjon for Gullvåg, selv om uttrykket hans ved første øyekast minner mer om Francis Bacon.

Gullvågs bilder kan paradoksalt nok ofte oppleves som både frastøtende og vakre på samme tid. Forfalls- og dødstematikk har engasjert Gullvåg i mange år. Den viser seg blant annet i de oppløste og fordreide formene og den mørke fargebruken. Lenestolen er et tilbakevendende motiv i mange av bildene, men variasjonen i hva og hvem den rommer er stor. Som i flere av bildene er urovekkende og skremmende elementer ofte til stede rundt den vanligvis så avskjermede og lune lenestolen.

Gullvåg er også opptatt av det historiske og henter inspirasjon bl.a. fra Manet, særlig i form av parafraser over hans maleri Maximilians henrettelse (1867). I et bilde som Trappescene har Gullvåg muligens hentet inspirasjon fra den berømte scenen i Eisensteins film Panserkrysseren Potemkin.

Gullvåg viser stor frihet, dristighet og originalitet i sine mange portretter. Et av de store prosjektene hans er å portrettere viktige personer i samtiden, og kjendislisten er lang. Han har bl.a. portrettert Leif Ove Andsnes, Arve Solstad, Rolf Wesenlund, Rut Tellefsen og Lars Saabye Christensen. Stor oppmerksomhet vakte portrettene av kong Harald og dronning Sonja som henger i Rådhuset i Oslo. Gullvåg har også malt flere serier med portretter av ulike paver. Han er opptatt av forskjellige problemstillinger rundt portrettet; hva er modellens og kunstnerens bidrag; hva skjer med portrettet over tid? Gullvåg synes imidlertid at det er spesielt viktig at maleriet ikke bare viser et karakteristisk bilde av en person, men også har gyldighet som kunstverk i seg selv.

Gullvåg har utført flere store utsmykninger, blant annet sammen med Håkon Bleken. Særlig har han gjort seg bemerket med kirkeutsmykninger til Ellingsøy kirke, Ålesund, Innseth kirke i Rennebu og Konnerud kirke i Drammen.

Gullvåg hadde sitt kunstneriske gjennombrudd ved Galleri Dobloug i 1983 og har siden stilt ut ved en rekke gallerier og museer i inn- og utland. Han er innkjøpt av blant annet Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Oslo Kommunes Kunstsamlinger, Norsk Kulturråd, Nordnorsk Kunstmuseum, Trondheim Kunstmuseum, Rogaland Kunstmuseum, Lillehammer Kunstmuseum og Sørlandet Kunstmuseum.

I januar 2016 ble Gullvåg utnevnt til kommandør av St. Olavs Orden for «fremragende innsats som kunstner».

Tilbake til utstilling