Kunst på Arbeidsplassen

A 201 - Konstruksjoner

Grafikk, 15 verk

I likhet med en rekke andre kunstnere som arbeider med et abstrakt og nonfigurativt formspråk, er også farge, form og komposisjon det meningsbærende i Stig Andresens (f. 1952) arbeider. Andresen anvender forskjellige teknikker og eksperimenterer stadig med nye materialer. Grafiske trykk utgjør en stor del av Andresens produksjon, men han jobber også med skulptur. Han har uttalt at arbeidet med skulptur kan ha en viss overføringsverdi til litografiet, hvor han er særlig opptatt av struktur, stofflighet og rom. Ulike typer kontraster er fremtredende i Andresens arbeider. Runde former og myke linjer blir satt opp mot rette og strammere linjer, og rene fargeflater kan kontrastere med krakelerte flater. Til tross for et abstrakt uttrykk, gir imidlertid Andresens komposisjoner ofte assosiasjoner til gjenkjennbare figurer, og kunstneren lar seg også inspirere av det som omgir han. Syn er for eksempel inspirert av en gateoverflate sett ovenfra etter at det har regnet.

Terry Nilssen Love (f. 1942) er født i England og utdannet ved engelske kunstskoler, blant annet Goldsmiths College School of Art. I 1974 flyttet han til Stavanger, og han har undervist i mange år ved Kunstskolen i Rogaland (1982-2003). Nilssen Love arbeider hovedsaklig med maleri og grafikk, og hans abstrakte bilder kjennetegnes gjerne ved en sterk koloritt og en bruk av ekspressive og kraftige penselstrøk. I maleriene heller han gjerne maling utover lerretet for så å dra malingen utover med sparkelspade eller andre tilsvarende redskap. Et lignende uttrykk har han overført til litografiene i denne utstillingen. Nilssen Love balanserer mellom orden og kaos, og han er særlig opptatt av dybde og det innbyrdes samspillet mellom fargeflatene. På 1990-tallet arbeidet Nilssen Love med klare atskilte flater, men dette uttrykket har senere blitt noe mykere.

Ingrid Haukelidsæter (f. 1968) debuterte som kunstner i 2002. Hun arbeider hovedsaklig med grafikk og driver også et grafisk verksted sammen med sin mann i Stavanger. En forsiktig fargebruk er karakteristisk for Haukelidsæters nonfigurative arbeider. I sine bilder arbeider hun særlig bevisst med kvadratet som form.

Erik Wessel (f. 1940) har i tillegg til å være utøvende kunstner også undervist ved flere universiteter og høgskoler ulike steder i Norge, spesielt om temaer knyttet til form, farge og lys. Som kunstner arbeider han både med grafikk og maleri, hovedsaklig innenfor et abstrakt formspråk. På 1970-tallet var Wessel spesielt opptatt av en type flate-, form- og fargeproblematikk som dannet basis for en rekke nonfigurative malere på den tiden. Fra slutten av 1990-tallet er det først og fremst data som har vært Wessels mest foretrukne kunstneriske verktøy. Wessel utnytter presisjonen i datastyrt billedbehandling samtidig som han arbeider videre med eldre problemstillinger innen den abstrakte og nonfigurative billedkunsten. I denne utstillingen vises noen av hans velkomponerte digitaltrykk.

Den danske kunstneren John Kørner (f. 1967) er særlig kjent for sine store, fargerike og energiske malerier, og hans bilder blir gjerne karakterisert som neo-ekspresjonistiske. Kørner er et kjent kunstnernavn i Danmark, og han er også representert i flere internasjonale samlinger, blant annet Saatchi Collection i London. Kørner er den av kunstnerne i denne utstillingen som i størst grad arbeider i grenselandet mellom et figurativt og abstrakt formspråk. Sentralt i hans bilder er nettopp utforskningen av kontrasten mellom en fargeflekk som opptrer kun som fargeflekk, og farger som danner figurative elementer i bildene. Særlig karakteristisk for Kørners bilder er at de fargerike abstrakte og figurative formene opptrer på en kritthvit eller gul bakgrunn. Han er også opptatt av forholdet og samspillet mellom kunstverket og betrakteren. I tillegg til maleri og grafikk arbeider Kørner også med keramikk og installasjoner.

Paul Brand (f. 1941) er født og oppvokst i Sveits, men har bodd i Norge siden 1964. Han har utført flere store skulpturer og utsmykninger, som for eksempel dørene til det nye Universitetsbiblioteket i Oslo. Siden sekstitallet har Brand ofte benyttet det matematiske kvadrat i sine arbeider. Han bruker imidlertid matematikken først og fremst som en ramme for kunstverkene der han kan assosiere og leke fritt med farger, valører og former. Gjennomgående i Brands todimensjonale arbeider er en geometriske inndeling av billedflaten fra enkle striper til kompliserte former.


Utstillingen har tre billedstørrelser
39 × 54cm høyde og bredde
49 × 68cm høyde og bredde
65 × 90cm høyde og bredde

Tilbake til utstilling