Kunst på Arbeidsplassen

A 204 - Hvem er vi

Grafikk, fotogravure og maleri, 12 verk

Hans – Georg Kohler (f.1962) er opprinnelig fra Tyskland, men flyttet til Norge da han var 12 år gammel. Kunstneren fikk sin utdannelse ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Kunstakademiet i Warszawa og Statens Kunstakademi, i årene mellom 1983 og 1996. Kohler har hatt en rekke utstillinger og prosjekter i Norge, Frankrike og Tyskland, og har blitt kjøpt inn av blant annet Nasjonalgalleriet, Norsk Hydro, og Norsk kulturråd.

Bildene hans blir gjerne analysert på bakgrunn av de nyekspresjonistiske tendensene som vokste frem mot midten av 1970-tallet, i måten de avspeiler psykologiske spenninger gjennom bruk av uttrykksfulle farger og figurasjoner. I Hectors fall som i mange av kunstnerens arbeider, belyses mellommenneskelige relasjoner knyttet til konflikt og angst gjennom et sterkt, urovekkende formspråk.

Den svenske maleren og grafikeren Alexandra Kern (f.1963) er utdannet ved Konsthögskolan i Stockholm, der hun studerte arkitektur og data. De seneste årene har arbeidene hennes blitt stilt ut ved en rekke gallerier og kunstforeninger i Sverige, Japan, USA, Norge og Latvia. I tillegg er hun representert i samlingen til The British Museum i London, Moderna museet i Stockholm, Nationalmuseet i Stockholm og Nasjonalmuseet i Oslo.

Kerns arbeider kjennetegnes av harmoni og ynde i linjer, motiv og fargevalg, samtidig som det gjerne ligger noe uavklart i dem. I Paeonia har hun for eksempel klusset ut og utydeliggjort motivet av blomsten og fremstilt den på et mer abstrakt plan, noe som tilfører bildet et drag av mystikk. Hva er det hun forsøker å skjule? Gjemmer det seg noe eller noen bak de hissige strekene? Er den utviskede blomsten et bilde på en prosess mot ny erkjennelse, et behov for endring eller et uttrykk for at vi aldri blir helt fornøyde med oss selv?

Vibeke Slyngstad ( f.1968) ble utdannet ved Kunstakademiet i Oslo i perioden 1989-1992, i tillegg til at hun tok eksamener innenfor dokumentar- og animasjonsstudier i Volda. Slyngstad var den første norske kunstneren siden 1980-tallet som fikk delta på Venezia Biennalen i 2009, der hun fikk meget positive tilbakemeldinger. Hun mottokk debutantprisen i 1992 og har deltatt på Høstutstillingen flere ganger.

Slyngstad henter inspirasjon fra naturfotografier og magasiner som hun forstørrer og tilfører nye farger og betydninger. Stilmessig kan Slyngstad plasseres innenfor en figurativ naturalisme, der skarpe, dokumentariske elementer gjøres til utgangspunkt for analyse og dekonstruksjon. Snø II er et godt eksempel på hvordan kunstneren gjerne foretar noen fantasifulle krumspring i arbeidet med det dokumentariske materialet. Dette kommer til syne gjennom den kunstige fargen og formen på snøfnuggene og den slørete forgrunnen som til en viss grad duser ut konturene av kvinnen midt i bildet. Hun blir stående igjen som et mysterium for oss. Hvem er hun?

Ingrid Haukelidsæter (f.1968) er utdannet ved Kunstskolen i Rogaland og Villa Arson Nice, L `ecole Internationale d `Arte et de Recherche i Frankrike. Hun har vært med på utstillinger i blant annet Kristiansand, Stavanger, Oslo, Egersund og Karmøy. I tillegg har hun mottatt Norsk kulturråds debutantstøtte, og stipend fra Billedkunstneres Vederlagsfond.

Kunstneren er opptatt av at strek og farge skal springe ut av en umiddelbar følelse og innskytelse. Bildene hennes er friske, lette og lekne samtidig som de avspeiler en sans for kontroll og analyse. Haukeldisæter tror hennes bakgrunn som ballettdanser kan ha inspirert henne til også å ville uttrykke seg gjennom papiret, og at arbeidene hennes langt på vei illustrerer noe av den grasiøsiteten, smidigheten men også den strenge, til tider nesten umenneskelige disiplinen en finner innenfor dansens verden. Litografiet kan leses som et bilde på konflikten som oppstår mellom ønsket om frihet og behovet for kontroll.

Patrick Huse (f.1948) er selvlært som kunstner. Han begynte å male i en surrealistisk inspirert stil før han beveget seg over i en mer postmodernistske retning influert av Hertevig, Cappelen og Nerdrum. Huse har gjennom en årrekke utforsket naturen ved hjelp av mytologiske så vel som fysiske og geologiske analyser, og har en spennende produksjon bak seg bestående av blant annet tresnitt som skildrer områder på Grønland og Island.

I denne utstillingen er han representert med et fotogravure av et islandsk drivhus, som er fremstilt med en presisjon og teknisk perfeksjon helt utenom det vanlige. Denne gangen er det menneskets behov for å kontrollere og legge under seg naturen, kunstneren griper fatt i.

Huse har hatt en rekke store separatutstillinger blant annet på Henie Onstad Kunstsenter i 1998 og på Stenersenmuseet i 2001. I tillegg er kunstverkene hans blitt stilt ut i Stockholm, Reykjavik og Seattle.

Asle Nyborg (f.1966) er en av Norges mest anerkjente kunstnere, og har blitt kjøpt inn av blant annet Nordnorsk Kunstmuseum, Statoil, Gjensidige Forsikring, Kværner og Refsnes Gods. Kunstneren har hatt en rekke separatutstillinger ved blant annet Galleri Tapper-Popermajer i Sverige, Galleri Henrik Gerner i Moss, Galleri Brandstrup i Oslo og Galleri Gann i Stavanger.

Nyborg tar ofte utgangspunkt i bokstaver eller enkelte løsrevne ord som innbyr til filosofiske betraktinger. Menneskene i Nyborgs fotografier kan enten være personer han lever tett på, som hans egen sønn, kone eller gallerist, eller fremmede mennesker han tilfeldigvis har kommet i kontakt med på gaten. Passion III er et eksempel på hvordan grensene mellom illusjon og virkelighet viskes ut i kunstnerens bilder. Motivet viser konturene av to mennesker som befinner seg i et klaustrofobisk, imaginært rom der de sitter fastlåst i hverandre. Bildet sier noe om konflikten som ligger i møtet mellom vår avhengighet til andre mennesker og behovet for løsrivelse.

Alf Christian Hvaring ble født i Stavanger i 1976, og har en masterutdannelse innen grafikk ved Kunsthøgskolen i Oslo. Hvaring studerte også ved Ålesund Kunstskole og tok en bachelorgrad i grafikk ved KHiO i 2005. Høsten 2007 var han på en utveksling i Kina. Hvaring er innkjøpt av Fritt Ord, Vannakademiet, Aas Ungdomssenter og Høgskolen i Hamar, og har illustrer boken Tanke og handling: Nøkler til pedagogisk filosofi av Joar Aasen.

Hvarings motiver spenner over alt fra absurde situasjoner til vakre, poetisk landskap og stemninger. I følge kunstneren har han enda ikke funnet sin signatur, noe som gjør at han kan forholde seg fullstendig fri i møte med kunstneriske konvensjoner og kategorier. I Situasjon III har hans sans for surrealiteter gitt seg utslag i et motiv av en hund, som midt i en hissig fuglejakt ender opp med å skygge fullstendig for både politimannens og publikums utsikt. Som i en rekke av kunstnerens øvrige arbeider, blir vi usikre på situasjonen som finner sted og menneskene involvert. På sett og vis blir vi klar over vårt eget behov for kontroll og oversikt.

Peter Skovgaard ble født i København i 1960. Han fikk sin utdannelse i Århus og gjennom ulike opphold i Spania, Tyskland og Italia i årene mellom 1978 og 1989. Siden han debuterte har han hatt en rekke suksessfulle separatutstillinger i Europa og Skandinavia.

Skovgaard jobber innefor både maleri, tegning, installasjon og skulptur. Arbeidene hans kjennetegnes av en fri, organisk abstraksjon der maskuline krefter møter feminine trekk, slik at det oppstår sterke, primitive utladninger og motsetninger på flaten. I følge Kunstkritiker Trine Rytter Andersen er kunstneren en uskikkelig gutt som stikker fingeren ned i mors sminkeskrin og utforsker en utrolig verden av forbudte farger og teksturer. Skovgaards malerier kan forstås som bilder på hvor sammensatte vi mennesker er, hvordan vi veksler mellom å være sterke og sårbare, myke og harde.

Frank Brunner (f. 1971) er en norsk kunstner fra Kristiansand som bor og arbeider i New York. Han fikk sin utdannelse ved Yale University i New Haven, Statens kunstakademi i Oslo og Kunstakademiet i St. Petersburg. Siden han debuterte som kunstner har han hatt en rekke separatutstillinger og gruppeutstillinger i Paris, Luxemburg, New York og Oslo, i tillegg til at han har deltatt på Høstutstillingen og Sørlandsutstillingen.

Kunstneren tar gjerne utgangspunkt i samme motiv flere ganger for å utforske de muligheter som ligger latent i det mediet han arbeider med. Et motiv som ofte går igjen viser en rekke fugler, fremstilt med en fascinerende, nærmest fotografisk perfeksjonisme og renhet. Hvem er disse fuglene? Utstoppede dyr vi kan betrakte på naturhistorisk museum eller levende vesener i den frie natur? Bildet fremkaller en følelse av dystopi og uro, samtidig som det ligger noe vakkert og tiltrekkende i den poetiske fremstillingen av dyrene og deres miljø.

Kennth Blom ble født i Roskilde i 1967, men bor og arbeider i Oslo. Han regnes som en av Norges mest lovende samtidskunstnere og har sin utdannelse fra Einar Granums kunstskole, Statens kunstakademi og Kunstakademiet i Düsseldorf. Blom tilhører det anerkjente Galleri Haaken, der han har gjort stor suksess gjennom forhåndsutsolgte utstillinger. Blom var den første samtidskunstneren som fikk stille ut arbeidene sine på Sotherbys i London i 2007. I tillegg har kunstneren bidratt på Høstutstillingen i 1996, og hatt utstilling ved blant annet Henie Onstad Kunstsenter, Oslo Kunstforening og Galleri 27.

Bildene hans har blitt kategorisert som melankolske, poetiske tablåer og scener som befinner seg i overgangen mellom abstraksjon og figurasjon. Motivene er ofte et resultat av at han dekonstruerer og fjerner detaljer og naturalistiske elementer med håp om å skape noe mer uforutsigbart. Er “Den andre” en ubehagelig side av oss selv eller noen vi støter på i mørket på vei hjem?

Nicolay Aamodt ble født i 1978 og har sin utdannelse fra Merkantilt Institutt i Oslo og Academy of Art College i San Francisco. Siden debuten i 2002 har han hatt utstillinger ved Kunstgallerier i Bergen, Voss, Ålesund og ikke minst ved Galleri A i Oslo der han har gjort stor suksess. At han skulle nå langt på kort tid, kom blant annet til uttrykk da han ble nominert til Carnegie Art Award i 2005. Kunstnerens arbeider befinner seg i en rekke offentlige og private samlinger, og har blant annet blitt kjøpt inn av Fugazi, Fokus Bank og Aker Sykehus.

Aamodts arbeider kan betraktes som halvt fabulerende, halvt dokumentariske analyser av den overfladiske virkeligheten vi forholder oss til i det daglige. Menneskers manglende følelse av tilhørighet, empati og identitet speiler seg i alt fra relativt små portretter til store erotiske collager i neonfarger, utført med en imponerende og krass treffsikkerhet. I Mask som i flere av kunstnerens arbeider formidles en uhyggelige tomhet, som muligens skal gi et dystert bilde av det postmoderne menneskets opplevelse av å ha mistet forankring.

Øyvind Torseter (f.1972) er en norsk billedkunstner, illustratør, tegneserieskaper og forfatter. Han har bakgrunn fra Merkantilt Institutt i Oslo der han fikk sin illustratørutdannelse, fra Skolen for Grafisk design i Oslo og Kent Institute of Art and Design i Maidstone. Kunstneren har illustrert flere billedbøker, deriblant den prisbelønte boken Klikk som kom ut i 2004.

Torseters bilder og illustrasjoner er utført både ved hjelp av tradisjonelle og digitale billedteknikker. I enkelte sammenhenger forholder han seg til en handlingsorientert tekst, andre ganger leker han seg med en mer fri, eksperimenterende form for tegning, slik som i tilfellet med Kontor. Her har kunstneren laget en fornøyelig illustrasjon over tilværelsen på en ganske normal arbeidsplass, ved å benytte seg av en blandingsteknikk med utgangspunkt i tusj, pastell og stempel. Det er på jobben vi tilbringer mesteparten av tiden vår. Dag ut og dag inn forholder vi oss til de samme, vante rammene, rutine og forventingene. Hva forteller de om oss?

Tilbake til utstilling