Kunst på Arbeidsplassen

A 205 - Mellom linjene

Grafikk, 15 verk

Den svenske kunstneren Lennart Ascenbrenner (f.1943) har arbeidet som maler, illustratør og grafiker i en mannsalder. Kunstverkene hans viser innflytelse fra både det abstrakte maleri og postmoderne kunstretninger. I denne utstillingen er han representert med fem humoristiske, surrealistiske bilder der hverdagsobjekter, dyr og mennesker løsrives sine naturlige kontekster, dekonstrueres og gjøres til gjenstand for estetisk utforskning. Det oppstår en interessant konflikt mellom utviskningen eller abstraheringen av objektene, og de nærmest banale, overtydelige titlene.

Aschenbrenners arbeider er blant annet innkjøpt av Moderna Museet i Stockholm, Institut Tessin i Paris og Göteborg Konstmuseum. I dag bor og arbeider kunstneren i Cotignac, Frankrike.

Håkon Bleken (f. 1929) har en imponerende produksjon bak seg som viser innflytelse fra blant annet kubismen og formoppløsende ekspresjonisme og surrealisme. Bleken fikk sitt store gjennombrudd som kunstner i 1971 med en serie kulltegninger han valgte å gi navnet Fragmenter av et diktatur. I anledning kunstnerens 80-års dag ble hans tre serier med kulltegninger fra 1970-tallet i tillegg til en rekke nye bilder, vist frem ved Henie Onstad Kunstsenter.

Hemmeligheter er et spennende litografi som føyer seg inn i rekken av abstrakte, diffuse motiver der tilfeldighetene får dominere i skapelsesøyeblikket. Tiltross for at Bleken betraktes som en litterær maler med ønske om å formidle historier, opplevelser og politiske spørsmål, må vi ofte som i dette tilfellet lete etter budskapet i bildene hans.

Jaques Clauzel (f.1941) er en fransk kunstner med utdanning fra Montpellier og Paris. I tillegg til å ha jobbet som lærer, fotograf og maler, har han utviklet seg som kunstner gjennom tegning, litografi og serigrafi. Clauzel har også samarbeidet med en rekke franske poeter som Andrée Chedid og Bernard Nöel.

I denne ustillingen er han representert med litografiet Automne H, som føyer seg inn i en serie geometrisk baserte, monokrome malerier og bilder som Clauzel har arbeidet med de siste årene. Motivet er strukturert som et rutenett bestående av en hvit og en svart sone. Bildet gir slik sett klare assosiasjoner til den amerikanske minimalisten Frank Stellas arbeider fra 1960-tallet. Flere av Clauzels verk kan også betraktes i lys av Mark Rothkos meditative, symbolske flatemalerier fra samme periode. Bildets tittel referer til høsten, som kommer med sitt dystre, fuktige mørke.

I den svenske kunstneren Jacob Dahlgrens (f. 1970) arbeider, opphører skillet mellom kunst og liv. Et eksempel på dette er prosjektet han satte igang i 2001, som gikk ut på at han utelukkende skulle bruke stripete t-skjorter hver dag. Gjennom installasjoner, performanceprosjekter, utsmykninger og bilder forenes geometriske, abstrakte mønstre med hverdagslige objekter og situasjoner. I utstillingen From art to life to art i 2009, viste han geometriske installasjoner bestående av hermetiske bokser i sterke, kontrasterende farger, lik de to abstrakte arbeidene han er representert med i denne sammenheng.

Dahlgren har hatt utstillinger i USA, Finland, Tyskland, Sverige, Spania og Østerrike. Kunstverkene hans befinner seg blant annet i Moderna Museet i Stockholm, Kiasma Museet i Helsinki, British Museum i London og Sentralbanken i Frankfurt.

Den sørkoreanske kunstneren Kim Min Jung (f. 1962) har bidratt på en rekke ustillinger i både Danmark, USA, Italia og London. Hun ble kjent med visuell kunst på et relativt tidlig tidspunkt, da hun som svært ung ble oppfordret av sine foreldre til å sette seg inn i orientalsk kalligrafi og maleri. Denne erfaringen ga henne viktig kunnskap hun kunne bygge videre på da hun påbegynte sine studier i Seoul. Etter hvert bestemte hun seg for å reise til Italia for å lære mer om vestlige kunsttradisjoner. Her skulle malerier av Paul Klee og Franz Kline inspirere henne i utviklingen av et mer abstrakt uttrykk. Bildene hennes oppstår derfor gjerne i skjæringspunktet mellom orientalske, koreanske teknikker og europeisk modernisme. Som i en rekke av kunstnerens øvrige arbeider, legger hun igjen små ledetråder som gir assosiasjoner til kontekster utenfor bildet. Strekene og prikkene som bretter seg ut på den blå bakgrunnen i “Uten tittel”, kan minne om menneskehår, et ødelagt gjerde eller celler under et mikroskop.

Siri Kollandsrud ble født i Oslo i 1963, men jobber og lever i København der hun mottar svært gode tilbakemeldinger på sine arbeider. Kunstneren fikk sin utdannelse på Billedskolen i København og ved Hochschule der Künste i Berlin, og har stilt ut flere av bildene sine ved aktuelle gallerier i både Norge, Italia, Danmark, Tyskland og Sri Lanka. Karakteristisk for kunstnerens uttrykk, er at bildene hennes ofte ligger i en spennende overgang mellom formoppløsende og streng abstraksjon. Med et undersøkende, analytisk blikk struktureres de lekne, spontane linjene og formene på flaten, slik at hun ikke skal miste kontrollen over dem. I denne utstillingen er hun representert med en uttrykksfull, vakker etsning som avspeiler Kollandsruds nysgjerrige, åpne tilnærming til visuell kunst, og hennes umiddelbare respons på inntrykk utenfra. Her får fargene og formene flyte relativt fritt utover på papiret, lik en prosess man enda ikke vet utfallet av.

Svein Mamen ble født i Asker i 1955, og har sin utdannelse fra Vestlandets Kunstakademi i årene mellom 1976 og 1981. Han har arbeidet med tegning, grafikk, maleri og skulptur og har en spennende produksjon bak seg. I løpet av de siste årene har formspråket hans blitt strammer og mer forenklet. Dette er et naturlig resultat av at han ønsker å trekke ut essensen i de objektene og gjenstandene han studere, for på denne måten å sitte igjen med et motiv han ikke går lei av.
Bildene hans er i følge kunstneren selv ment å eksistere som visuelle paralleller til dans, musikk og poesi. I denne utstillingen er han representert med to analytiske litografier fra 2005. Titlene henspeiler på den kunstneriske prosessen som finner sted i arbeidet med bildet, i det strenge, klare, geometriske former bretter seg utover på flaten, som arkitektur i et bybilde.

Jet-te L. Ranning ble født i Odense i 1954 og har hatt en rekke spennende utstillinger både i København, Stockholm, New York, Amsterdam og Budapest siden hun fullførte sine kunststudier i USA. I denne utstillingen er hun representert med en vakker, underfundig etsning som fremstiller en hvit svane. I bakgrunnen for denne skimtes konturene av en menneskeskikkelse som later til å være trukket ut av sin opprinnelige kontekst. Motivet tilsløres og utydeliggjøres ved hjelp av lilla og hvite organiske linjer som får leke seg fritt på papiret.

Rannings arbeider har gjennom de seneste årene blitt kjøpt inn av viktige kunstinstitusjoner som Moderna Museet i Stockholm, Århus Kunstmuseum og Artoteket i Köln.

Lars-Erik Svensson (f. 1963) er opprinnelig svensk, men bor og arbeider i Oslo. Utdannelsen sin fikk han ved Kunstakademiet i Trondheim, Halmstad og Stockholm i årene mellom 1987 og 1999. Siden han debuterte som kunstner har han hatt utstillinger i blant annet Oslo, Stockholm, Bergen og Berlin.

Bildene hans oppstår ofte i skjæringspunktet mellom analyse og fritt linjespill, og i et møte mellom populærkultur og modernisme. IV består av stramme, konstruktive linjer og klare, avgrensede fargeflater som overlapper hverandre på en mørk, monokrom bakgrunn. Fargene er hentet fra reklame- og tegneserieestetikkens verden, og trekker på denne måten forbindelser til et univers utenfor verket.

- Ingrid Wisløff Aars

Tilbake til utstilling