Kunst på Arbeidsplassen

A 206 - Spor

Grafikk og fotografier, 16 verk

Magne Furuholmen (f.1962) er kanskje mest kjent som en av de tre suksessrike medlemmene av popgruppen a-ha, der han spiller keyboard. Ved siden av musikerkarrieren har han imidlertid pleiet sin interesse for visuell kunst, og gått i lære hos Kjell Nupen som satte ham inn i grafikkens verden. Furuholmen debuterte i 1989 og har blant annet stilt ut arbeidene sine ved Galleri Ismene i Trondheim, Galleri Sølvberget i Stavanger og Henie Onstad Kunstsenter i Bærum. Flere av bildene hans befinne seg i store private og offentlige samlinger i Norge, Sverige, Danmark, Japan og Frankrike.

I denne utstillingen har vi valgt ut to av kunstnerens bilder som ble stilt ut ved Galleri Trafo i 2007. Mono Scrabble viser en klar interesse for maleriske prosesser samtidig som han leker seg med løsrevne bokstaver og ord. Disse avslører bare til en viss grad det meningsinnhold som ligger bak og spiller på denne måten primært en visuell og estetisk rolle.

Stig Andresen (f.1952) fikk sin utdannelse ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole i årene mellom 1977 og 1980. Han har hatt utstillinger i blant annet Stavanger, Oslo og Trondheim og jobbet med en rekke spennende utsmykkingsprosjekter.

Andresens arbeider kjennetegnes blant annet av spenningen som oppstår mellom transparente og ugjennomtrengelige flateformer som leker seg elegant på papiret. Ofte kan det være vanskelig å vurdere hvorvidt motivene hans har rot i den utenforliggende omverdenen eller om han har komponert et fullstendig abstrakt bilde, der form og farge eksisterer uavhengig av denne. Piazolla variasjoner er et energisk, sterkt litografi der organiske, frie bevegelser møter klare, analytiske partier.

Inger Bruun ble født i Skien i 1942 og fikk sin utdannelse ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole og Statens Kunstakademi i årene mellom 1959 og 1964. Siden hun debuterte som kunstner har hun hatt utallige soloutstillinger, illustrert skjønnlitterære bøker og jobbet med utsmykkingsprosjekter.
Arbeidene hennes trekker publikum inn i humorens, lekens, livsgledens, tryllerienes og skjønnhetens verden. I denne utstillingen er hun representert med etsningen Chinnan IV fra 2001 der hun har jobbet videre med abstrakte, løsrevne fargeflater som innbyr til fascinasjon og undring.

I den svenske kunstneren Jacob Dahlgrens (f. 1970) arbeider, opphører skillet mellom kunst og liv. Gjennom installasjoner, performanceprosjekter, utsmykninger og bilder forenes geometriske, abstrakte mønstre med hverdagslige objekter og situasjoner. I General Specific Work, har kunstneren flettet stramme hard-edge formasjoner inn i bybildet som både understreker og samtidig bryter med den øvrige estetikken, og bidrar til å holde blikket vårt festet i mylderet av mennesker og bygninger. Dahlgren har stilte ut arbeidene sine i USA, Finland, Tyskland, Sverige, Spania og Østerrike. Kunstverkene hans befinner seg blant annet i Moderna Museet i Stockholm, Kiasma Museet i Helsinki, British Museum i London og Sentralbanken i Frankfurt.

Albert Merz ble født i Sveits i 1942 og fikk sin utdannelse i Luzern og Berlin i årene mellom 1972 og 1984. Han har stilt utarbeidene sine i blant annet Tyskland, Frankrike og Spania, og samarbeider med gallerier over store deler av Europa. Kunstneren baserer gjerne motivene sine på prinsippet om dualitet der geometriske og organiske former føreres sammen til gåtefulle tegn og symboler. Betrakter får fritt spillerom til å legge sine egne assosiasjoner, opplevelser og historier i bildene hans, som byr på snodige og overraskende perspektiver og stemninger.

Dag Alveng (f. 1953), har sammen med Per Maning og Tom Sandberg gjort en viktig innsats i forhold til å etablere fotografiet som en seriøs kunstform i Norge, gjennom blant annet opprettelsen av Forbundet Frie Fotografer og Fotogalleriet på 1970-tallet. I dag befinner flere av Alvengs viktigste arbeider seg i store permanente samlinger verden over. Verdt å nevne er Museum of Moderen Art i New York, Sprengel Museet i Hannover og Moderna Museet i Stockholm. Etter å ha pendlet mellom Norge og USA i mange år bor og arbeider kunstneren for tiden i Oslo.

Alveng tar ofte utgangspunkt i det nære familieliv her i Norge og tilværelsen ved kysten når han søker etter aktuelle motiver. Samtidig interesserer han seg som i dette tilfellet også for storbyen og de muligheter som ligger der, i forhold til å kunne utfolde seg fritt. Storbyen fremstår som tiltrekkende, men også truende, uoversiktlig og altoppslukende med sine høye skyskrapere og støyende biltrafikk.

Tony Soulier ble født i Paris i 1955 og har jobbet som grafiker og skulptør i lang tid. Flere av kunstnerens arbeider har blitt kjøpt inn av kunstinstitusjoner i Frankrike, USA, Japan og Slovenia, og han har hatt en rekke ustillinger i blant annet Tyskland, Belgia og Spania de siste årene.

I likhet med Dag Alveng tar han gjerne utgangspunkt i bybildet og menneskers opplevelser i urbane settinger. I denne utstillingen er han representert med motiver som blant annet fremstiller scener fra USA og Japan. Disse har kommet til ved at det originale bildet har blitt overført til en kobberplate i form av en kjemisk prosess. Deretter trykkes kobberplaten mot papiret slik at motivet fester seg. Kunstneren benytter seg av sterke grønne og rødlige fargetoner som både tilslører og understreker scenene han har tatt utgangspunkt i, og som formidler noe av det fascinerende kaoset storbyen representerer.

- Ingrid Wisløff Aars

Formatene spenner fra 26×35cm til 57,5×57cm

Tilbake til utstilling