Kunst på Arbeidsplassen

A 207 - Stillhetens poesi

Foto, maleri og grafikk, 10 verk

Ruth Elisiv Ekeland (f.1957) er utdannet ved Kunstakademiet i Trondheim og Staatliche Akademie der Bildenden Künste, Karlsruhe i Tyskland. Hun arbeider innefor et nonfigurativt maleri, der utforskningen av form, flate og farge står sentralt. Bildene hennes kjennetegnes av en interesse for stramme strukturer og klare avgrensede farger som danner striper og ruteformasjoner på flaten. Verkene vitner om en sterk fargebevissthet og er gjerne bygget opp av planker som bemales og settes sammen til ett helhetlig verk. Samtidig som arbeidene hennes ikke nødvendigvis har en relasjon til den utenforliggende verden, minner de horisontale linjene og fargene hun benytter seg av om naturlandskap og maritime miljøer.

Terje Resell (f. 1949) bor og arbeider i Fredrikstad. Han er utdannet ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, og blitt innkjøpt av blant annet Nasjonalgalleriet, Norsk Kulturråd og Bergen Billedgalleri. De siste årene har han hatt en rekke separat- og kollektivutstillinger både i Norge og utlandet. Resells grafiske arbeider kjennetegnes ved den enkle, men likevel uttrykksfulle, levende streken som tar oss med inn i stemninger og refleksjoner knyttet til det å være menneske. Tematisk formidler bildene en interessant tvetydighet, som åpner for personlige fortolkninger.

Christine Istad (f.1963) fikk sin utdannelse ved Strykejernet Maleskole og Westerdals’ School of Communication i Oslo, samt Parsons School of Design i New York. Hun arbeider innenfor både foto, maleri og videokunst.
Fotografiene hennes formidler en særegen interesse for detaljer som hun utdyper og forstørrer til vakre abstraksjoner. Gjennom sine arbeider utfordrer hun oss til å betrakte verden med nye øyne, som om den og vi har smeltet sammen. Istads kunstverk kjennetegnes av klare, rene linjer og et stramt, nærmest minimalistisk, formspråk.

Kari Mette Wik (f.1960), er utdannet ved statens Kunstakademi. Flere år på rad har hun stilt ut bildene sine på Høstutstillingen og Østlandsutstillingen, i tillegg til at hun har hatt en rekke separatutstillinger og kollektivutstillinger i blant annet Bergen, Oslo, Trondheim, og stavanger.
Wiks abstrakte malerier oppstår i skjæringspunktet mellom det spontane, uforutsette og strukturerte, analytiske. Formspråket rører således ved tilværelsens uforutsigbarhet, og hvordan vi på den ene siden tiltrekkes de farer friheten byr på, samtidig som vi søker trygghet og stabilitet for ikke å miste fotfeste.

Fotograf Asle Svarverud (f.1950) er kjent for sine presise, detaljerte naturbeskrivelser. I kunstnerens bilder møter vi alt fra dramatiske fjell og dype daler, til pittoreske, intime skogsinteriør. Svarveruds unike tekniske ferdigheter og evne til å fange stemningene, lyset, fargene og forandringene i landskapet, har gitt ham status som en av Norges mest begavede fotografer.
Kunstneren startet sin karriere allerede som 16-åring i VG. Deretter tok han svenneprøve hos fotograf Rude, før han blant annet reiste til Sør-Afrika og India for deretter å ende opp i New York. Her lot han seg fascinere av Ansel Adams sonesystem, som går ut på at man oversetter naturlig lys til bestemte valører på negativ eller papir.

I denne utstillingen er Espen Brændsrød (f.1969) representert med et av sine sirkulære maleri-objekter, bestående av lag på lag med maling, lakk og pleksiglass. Verket kan plasseres innenfor en serie ferske arbeider der han undersøker de fysiske egenskapene ved materialene han benytter seg av, samt de prosesser som har ligget til grunn for verkets tilblivelse. I arbeidet Om distanse #2, har stofflighet, avstand, bevegelse og rom blitt gjort til gjenstand for utforskning og analyse. To av arbeidene hans fra denne serien har blitt antatt ved Høstutstillingen i 2010, og en rekke av Brændsrøds tidligere kunstverk har blitt kjøpt inn av blant annet Utenriksdepartementet, Nordea og St. Olavs Hospital i Trondheim. Brændsrød er utdannet ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole
og Asker Kunstskole.

Marius Schultz (f. 1962) og utdannet ved Brooks Institute of Photography i USA. Han har tidligere hatt separatutstilling i Rådhusgalleriet og blitt antatt på Høstutstillingen.
Stup fra 2005, fanger øyeblikket og idyllen en tilfeldig sommerdag ved kysten. Motivet er hentet fra en billedserie bestående av sort/hvit fotografier, der kunstneren undersøker forholdet mellom mennesket og dets omgivelser, gjennom et formspråk og en teknikk som fremkaller en opplevelse av tidløshet og meditativ ro.

Knut Steinar Bøe (f. 1965) er både kunsthistoriker og fotograf. I denne utstillingen er han representert med et motiv hentet fra serien ”Veggstrukturer I-VIII”, som kan betraktes i fortsettelsen av byprosjektet fra 2003, da han blant annet fotograferte fasader i Gamle Oslo.
Påfølgende år, befinner han seg tett på en gammel husfasade på Grønland der søppel og skrot åpenbarer seg som de første spede tegn på vår. De rusfeste men likevel vakre, fargerike murveggene, grusen, papiret og plasten som ligger igjen på bakken, åpner opp for en lesning av bildet som dokumentasjon på de spor mennesket etterlater seg i byrommet over tid. Samtidig vitner kunstnerens ønske om å utforske strukturer, flater, farger og komposisjon, om at motivet også bør vurderes ut ifra dets formale kvaliteter.

- Ingrid Wisløff Aars

Tilbake til utstilling