Kunst på Arbeidsplassen

A 209 - Mysterier

Fotografi, tekstil, tegning, 14 verk

I denne utstillingen møtes Sverre Malling, Lise Simonnæs, Peter Callesen, Kjell Torriset og Vanna Bowles, i en felles interesse for surrealisme og eksistensielle problemstillinger. Med utgangspunkt i tegning, tekstil og fotografi inviteres publikum inn i et fabulerende univers der grensen mellom det mulige og umulige viskes ut, og hvor vi utfordres til å se verden med nye øyne.

Under overflaten, forbi de statiske, materielle, komfortable og logiske strukturene vi bygger vårt selvbilde på, står vi plutselig ansikt til ansikt med vår egen ufullkommenhet, livets uforutsigbarhet og mysterier.

Lise Simonnæs (f.1956) er utdannet tekstilkunstner fra Bergen. Hun har hatt en rekke utstillinger i Norge, Sverige og Frankrike og blitt kjøpt inn til offentlige og private samlinger som Norsk Kulturråd, Bergen Kunstmuseum og Statoil ASA.

Simmonæs har utviklet en særegen teknikk der tekstil, akrylmaling og pleksiglass møtes i ett og samme verk. I dette skjæringspunktet skapes en tredimensjonal, gjennomskinnelig, fabulerende og skjør verden som kan minne litt om et titteskap, akvarium eller dukkehus. Her har hun plassert vektløse mennesker og objekter som mangler direkte forbindelse til hverandre og de utenforliggende omgivelser, forstenet som de er i sitt eget underfundige rom.

I tillegg til surrealismen, henter Simonnæs inspirasjon til sine bilder hos Prerafaelittene, og den britiske kunstneren John Everett Millais, kjent for sine melankolske, meditative malerier. Blomstene som ofte dukker opp i bildene hennes kan ses i forlengelsen av gamle grafiske stikk fra middelalderen.

Sverre Malling (f.1977) bor og arbeider i Oslo. Han fikk sin utdannelse ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole og Statens Kunstakademi i perioden mellom 1997 og 2004. Siden den gang har han hatt en rekke utstillinger i Norge og utlandet og blitt kjøpt inn av blant annet Nasjonalgalleriet, Sørlandets Kunstmuseum og Johan Strays Stiftelse. Malling betraktes i dag som en av Norges mest aktuelle samtidskunstnere og har fått mye oppmerksomhet for sine håndverksmessig imponerende, surrealistiske tegninger.

Som kunststudent tilbrakte han store deler av sin tid på Nasjonalgalleriet der han fordypet seg i kunstnere som Gerhard Munthe, Halvdan Egedius og Theodor Kittelsen. Deres mystiske, eventyraktige univers inspirerte ham i utviklingen av et figurativt, detaljert formspråk, som han benytter seg av til å formidle absurde, til tider nokså mørke fortellinger.

I tillegg til de mange kunsthistoriske referansene som finnes i tegningene hans, skimtes også en sterk fascinasjon for skrekkfilmer, barnebokillustrasjoner, folkeeventyr og rockemusikk. Malling beveger seg hele tiden mellom det groteske og skjønne, det nostalgisk og aktuelle, virkelighet og drøm.

Vanna Bowles (f.1974, Göteborg, Sverige) har en tverrfaglig utdannelse fra Kunstakademiet i Oslo, Danske Gøglerskolen i Århus og Svenska Stuntskolan i Göteborg. I dag bor og arbeider hun i Norge, hvor hun har hatt utstillinger ved blant annet Tegnerforbundet, Kunstbanken Hedmark på Hamar, Østfold Kunstnersenter og Stenersenmuseet.

Med utgangspunkt i tegning, foto, installasjon og skulptur, beveger hun seg bakenfor våre tilgjorte, fasadepregede og tilsynelatende uproblematiske liv. Her inne, i det ubevisste, befinner det seg en verden av traumer, kaos og drømmer som tvinger seg frem og viser oss sannheten om hvem vi egentlig er.

Kunstneren finner inspirasjon til sine arbeider i gamle fotografier som hun intuitivt og lekent forvandler og omskaper til tragikomiske, surrealistiske scener og landskap. Detaljrikdommen i streken, måten hun på umerkelig vis manipulerer sine fotocollager, og ikke minst hvordan hun lar deler av motivet i enkelte tilfeller vokse seg utover og forbi arkets begrensinger, fører til en opplevelse av at disse fantasibildene likevel tilhører vår synbare verden.

Kjell Torriset (f.1950) er utdannet i Storbritannia og Norge, og har en lang rekke av utstillinger, utsmykkingsoppgaver og kunstprosjekter bak seg.

Inspirert av kunstnere som Titian, Velasquez og R. B. Kitaj, var han med på å revitalisere aktmotivet i norsk billedkunst på 1970- og 80-tallet. Ved å bringe kunsten i kontakt med det menneskelige igjen, tok han et oppgjør med det livsfjerne modernistiske, autonome maleri. Etter hvert som han beveget seg over til å male abstrakte og stofflige sammensatte komposisjoner, tok han vare på den åndelige, meditative dimensjonen som finnes i de figurative bildene i kunstnerens produksjon.

Til grunn for Torrisets arbeider ligger det en interesse for eksistensielle, mellommenneskelige problemstillinger og individers livsbetingelser. Menneskekroppen reduseres verken til et politisk middel eller seksualisert objekt, men fremstår heller som et uttrykk for sårbarhet, lengsel, utsatthet og sanslighet.

Torrisets arbeider preges ofte av et visuelt mangfold, som gjør fortolkningsarbeidet utfordrende. I denne utstillingen er han representert med to tegninger hvor han ved hjelp av tusj, shellac og kritt på glassinepapir tryller frem mennesker, dyr og ubestemmelige arkitektoniske gjenstander, som svever rundt i gåtefulle, drømmeaktig rom. Bildene kan på mange måter betraktes som skisser til større malerier, men fremstår like gjerne som selvstendige beretninger om livets mysterier og uforutsigbarhet.

Peter Callesen (f.1967) bor og arbeider i København. Han er utdannet ved kunstakademiet i Århus og Goldsmith College i London. De seneste årene har han holdt separatutstillinger i blant annet London, Berlin og New York.

Gjennom performance, installasjonskunst, tegning og fotografi, utforsker han menneskets lengsel etter å kunne bryte ned skillet mellom illusjon og virkelighet. Kunstneren benytter seg ofte av flyktige materialer, som is, snø og papp, for å illustrere naiviteten i denne ønskedrømmen. Iført matrosdrakt la han i 2007 ut på en padletur i Venezia i sin egenkomponerte papirbåt, som klappet sammen kort tid etter å ha blitt sjøsatt. I 2003 inviterte han tilfeldig forbipasserende i København til å sette seg ned i en ønskestol utenfor gamle Nicolaj kirke. Fra tårnet sendte han ned drømmene deres i en liten papirfallskjerm. Men i tråd med Callesens bittersøte ånd ble ikke alle oppfylt, ettersom mange av dem satte seg fast på kirkens tak.

Kunstnerens tredimensjonale papirarbeider handler også om møtet mellom optimisme og håpløshet. Bildene er hentet fra den nordiske vandreutstillingen ”Ud af Intet”, der kunstneren utforsket eksistensielle og religiøse problemstillinger med utgangspunkt i papirets skjørhet. Gjennom en finurlig og teknisk slående forvandling av det ellers så banale A-4 arket, tryller han frem en verden av tvetydige umuligheter, lik dem vi kjenner igjen hos Maurits Cornelis Escher og den belgiske surrealisten René Magritte.

- Ingrid Wisløff Aars


Bildenes formater ligger på mellom 126×73 cm. og 30×14 cm. i rammer.
Verket “Gutten i skogen” er utformet i to deler.

Tilbake til utstilling