Kunst på Arbeidsplassen

B 003 - Ulf Trotzig

Grafikk, 15 verk

Den svenske maleren og grafikeren Ulf Trotzig (1925-2013) var i samme kunstnergenerasjon som våre hjemlige Jakob Weidemann og Inger Sitter og hadde som dem sitt kunstneriske utgangspunkt i etterkrigstidens abstrakte maleri. I Sverige var det tidlige abstrakte maleriet dominert av konkretistene, men Trotzig valgte et mer ekspresjonistisk og spontant uttrykk. Av de ”gamle” ekspresjonistene var det særlig fauvistene og Matisses ville fargebruk som opptok den unge Trotzig. I 1940-årene og det tidlige 50-tallet eksperimenterte han med formbyggende prinsipper i det figurative maleriet og arbeidet seg mer og mer mot et spontant abstrakt uttrykk. Ved midten av 50-tallet hadde han nådd frem til det såkalte informelle maleriet og dets rytmiske organisering av bildet. Fra denne tiden finner vi også en lysere og mer samstemt koloritt som fremdeles preger Trotzigs bilder.

Maleriene fra de senere årene er preget av heftige penselstrøk og henter motiv fra naturen, gjengitt i grenselandet mellom abstraksjon og realisme. Temperamentet fra Trotzigs ”heftige” maleri kommer også til uttrykk i etsningene i denne utstillingen. Motivene er typiske med innslag av fugler og vindskjeve trær, naturinntrykk fra Trotzigs sommerhytte på Öland. Fuglene bidrar til bevegelse og ytterligere romlighet i bildene. Andre bilder har et mer kalligrafisk uttrykk, der streken alene får leve sitt eget liv.

Trotzig har aldri latt seg identifisere med noen bestemt kunstnergruppe og er en ensom skikkelse i det svenske kunstlivet. Selv begrunner han sin selvpålagte isolasjon med de femten årene han tilbrakte i eksil i Paris fra midten av 50-årene. I denne perioden var Trotzig elev ved Atelier Friedländer etter innledende kunststudier ved Skånska Målarskolan og Valand kunstskole i Göteborg.


Utstillingen har to billedstørrelser med rammer:
65 × 90cm høyde og bredde
42 × 60cm høyde og bredde

Tilbake til utstilling