Kunst på Arbeidsplassen

D 001 - Finsk konstruktivisme

Grafikk, 15 verk

Denne utstillingen er innkjøpt fra Galerie Artek i Helsingfors. Galerie Artek er Finlands fremste galleri for finsk samtidskunst. Galleriet er en avlegger av firmaet Artek som ble grunnlagt av den verdensberømte arkitekten Alvar Alto, Maire Gullichsen og Nils-Gustav Hahl i 1935. Galerie Artek ble startet i 1950 og er i dag et av de eldste galleriene i Finland. I dette galleriet gjorde den moderne kunsten sitt inntog i Finland med viktige utstillinger av Picasso, Braque, Legér og Calder. Galerie Artek har også huset de fleste av kunstnerne i denne utstillingen.

Konstruktivismen som kunstretning har hatt en spesielt sterk posisjon i Finland. Mens retningen bare har avfødt noen få markante utøvere i de andre nordiske land har den i Finland nærmest dannet skole og hatt bestemmende innflytelse på utviklingen av finsk kunst i det 20.århundre. Finnenes sans for ren og enkel design og form kan være en av grunnene til at konstruktivismen fikk en slik gjennomslagskraft i Finland.

En av den konstruktivistiske kunstens «fedre» i Finland er Sam Vanni (1908-1992). Både som lærer og inspirasjonskilde har han hatt stor betydning for yngre generasjoner av finske konstruktivister. Vanni står for en noe mykere konstruktivisme ved at han ofte tar direkte utgangspunkt i naturen, som i «Den öppna dörren» fra 1988. Her kan han også minne litt om amerikansk pop-kunst. Delikate fargesammenstillinger er ellers et kjennetegn ved Vannis kunst, slik vi kan se i «Felicitation».

Blant veteranene er også Lars-Gunnar Nordstrøm (1924-2014). Hans stil er mer hard edge der en intrikat oppbygging av rene geometriske flater dominerer. Nordstrøm benytter seg av et begrenset fargeregister. Han er også kjent for sine store metallskulpturer som assosierer til maskiner eller maskindeler. Ernst Mether-Borgstrøm (1917-1996) er den tredje av den eldre generasjonen finske konstruktivister i utstillingen. Også han konsenterer seg om enkle geometriske former der fargebruken er spesielt frapperende.

En yngre generasjon av finske konstruktivister født rundt 2.verdenskrig er mindre typiske konstruktivister enn den foregående generasjonen. Enkelte av dem ville nok også reservere seg mot å bli satt i bås som konstruktivister. Dette gjelder ikke minst Jorma Hautala (f.1941). Hans kunst spenner over et vidt register der utgangspunktene er så forskjellige som natur, tid og sted. Hautala er sterkt opptatt av fremmede kulturer, blant annet de indianske i Amerika, noe som gjenspeiler seg i titler som «Atitlán», «Tikal» og «Urubamba». Titlene på Hautalas arbeider refererer også ofte til musikk. Det er noe sterkt rytmisk og bevegelig over elementene i hans bilder. De geometriske formene blir aldri flate. De legges gjerne over hverandre eller brettes utover i billedplanet slik at de danner romskikt og dybde. Hautalas bilder er kontemplative, kunstneren vil at de skal oppfattes gradvis, bit for bit. Hautala har gjort flere store utsmykningsoppdrag, blant annet for operahuset i Helsingfors og for Universitetssykehuset i Kuopio.

Matti Kujasalos (f.1946) bilder er bygget opp omkring mønstre eller tegn. Disse mønstrene varieres utfra en logisk utviklingstanke. Bildene kan minne om fyrstikkleker der det gjelder å forandre en form eller der mønsteret skal gå opp. For Kujasalo er det disse mønstervariasjonene og leken med dem som står sentralt. Derfor har han renset sin palett for alle farger unntatt svart og hvitt. Paul Osipow (f.1939) må kunne kalles en rendyrket konstruktivist. Hans bilde i utstillingen viser at tradisjonen fra de klassiske konstruktivister som Josef Albers, Auguste Herbin og Kasimir Malevitch fortsatt står sterkt blant de finske kunstnerne. «Suolaista maalaria» assosierer også til amerikaneren Mark Rothkos kvadratiske former.

Juhana Blomstedt (1937-2010) kombinerer åpne og lukkede former i sine motiver. Karakteristisk er dualismen som ligger i kontrasten mellom myke og harde former, slik vi for eksempel kan se det i «Nyahururu». Også hos Blomstedt er det naturen og virkeligheten rundt oss som er utgangspunkt for billedmotivene.


Utstillingen har tre billedstørrelser med rammer:
39 × 54cm høyde og bredde
49 × 68cm høyde og bredde
65 × 90cm høyde og bredde

Tilbake til utstilling