Kunst på Arbeidsplassen

A 023 - Yvonne Hjerting/Svein Mamen

Grafikk, 15 verk

Utstillingen viser arbeider av to kunstnere som begge formidlet en særegen fargefølsomhet og evne til å aktivisere betrakterens fantasi i sin grafikk på 1980-tallet.

Yvonne Hjerting, født i Gøteborg i 1939, hadde en solid kunstutdannelse bak seg da hun i bosatte seg i Svolvær i 1970. Selv om hun også har arbeidet med maleri, er hun mest kjent som grafiker. Hjerting har særlig arbeidet med dyptrykksteknikker som koldnål, etsning og akvatint.

Hennes tidligste arbeider fra Norge var naturlig nok nord-norske fjell- og kystlandskaper. Etter at hun i 1977 flyttet til Jeløya ved Moss, utvidet hun motivkretsen til å omfatte reiseminner, portretter, figurkomposisjoner og landskap med mennesker. Bildene kan ha et fortellende poeng, og ikke sjelden med en betydningsmessig dobbeltbunn. Uttrykket baseres gjerne på streken og fargen, idet hun i linjeføringen utnytter det skissemessige, det tilsynelatende tilfeldige og flyktige.

Hjerting arbeidet som grafiker frem til 1990-tallet, før hun gikk over til tegning. Hun har deltatt på en rekke utstillinger og er innkjøpt av Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Norsk Kulturråd og Oslo kommunes kunstsamlinger.

Svein Mamen
(f. 1955) har, i motsetning til Hjerting, gjort seg mest gjeldende som maler, og dette utvalget av hans litografier fra midten av 1980-tallet speiler det karakteristiske formspråket i hans malerier fra samme periode. I interiørene viser fargebruk og betoning av flaten en viss innflytelse fra Henri Matisse, mens den dekorative linjeføringen og romgjengivelsen kan henspeile på Pablo Picasso.

I Mamens landskap, og særlig i hans skildringer av gamle hus, gjøres et naivistisk preg gjeldende. Ofte virker det dessuten som han gir kunsthistoriske forbilder en ny aktualitet. Samtidig tilføres motivene en viss mystikk, på linje med både surrealismens gamle tradisjoner og med strømninger fra 1980-årenes unge, internasjonale kunst.

Mamen har senere søkt seg bort fra det figurative uttrykket, og markerte seg på 1990-tallet med et formspråk preget av den såkalte postmoderne, tyske kunsten, slik denne særlig kommer til uttrykk i Anselm Kiefers ”mytologiske” landskaper. I dag er han mest kjent for rene abstrakte malerier med utgangspunkt i natur og arkitektur. I forlengelse av dette har han siden 2007 arbeidet med å trekke maleriet ut i rommet, i form av tredimensjonale elementer, der han bygger på kontraster mellom strek og flate.

Mamen har hatt en rekke utstillinger og er innkjøpt av blant annet Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Norsk Kulturråd, Oslo kommunes kunstsamlinger og Kulturrådet i Sverige.


Utstillingen har to billedstørrelser i rammer:
65 × 90cm høyde og bredde
42 × 60cm høyde og bredde

Tilbake til utstilling