Kunst på Arbeidsplassen

Ø 004 - Dag Alveng/Per Maning/Tom Sandberg

Fotografier, 15 verk

Denne utstillingen består av fotografier av tre markante kunstnere som alle har hatt betydning for utviklingen av norsk fotokunst blant annet gjennom opprettelsen av Forbundet Frie Fotografer og Fotogalleriet på 1970-tallet.

Dag Alveng (f. 1953) tar utgangspunkt i storbyen og det urbane i sine motiver fra New York der han bor deler av året. Fotografiene gjengir det pulserende livet i storbyen med telefonerende mennesker på gaten og stor biltrafikk. Alveng benytter ofte dobbelteksponeringer. I et av bildene har han brukt det samme motivet fire ganger og plassert det i klokkeform. Fotografiet er tydelig inspirert av Piet Mondrians abstrakte malerier som assosierer til New Yorks gatenett. I andre bilder gir det nære familieliv på landstedet på Hvasser fotografen inspirasjon til kalkulerte ”snapshots”.

Per Maning (f. 1943) har sin bakgrunn fra reklamebransjen. Frem til begynnelsen av 1980-tallet drev han reklamebyrået Haugen & Maning som markerte seg med dristige og uvanlige reklameannonser. I 1982 fikk imidlertid Maning i oppdrag å lage bilder til en hundebok, og slik begynte hans lange serie fotografier av familiens labrador Leo. Maning forlot reklamebransjen for å vie seg til kunstfotografiet. I løpet av de senere årene er det blitt en rekke serier av dyreportretter av kuer, griser, fugler og seler.

Ved å leve sammen med dyrene over lengre tid oppnår Maning å komme i dialog med dem. Han får frem det menneskelige i dyrenes egenskaper. Dyrene kommuniserer gjennom sitt uttrykk, sitt blikk.

Tom Sandberg (f. 1953-2014) tok alltid utgangspunkt i naturen, ofte nærbilder av en sølepytt eller et fortau med fotavtrykk i snøen. Som regel er det kun lysets brytninger eller refleks og regndråpenes ringer i vannet som skaper bildene. Den florlette gardinens svake blafring i vinduskarmen skaper spenning gjennom en kontrast mellom mørke og lysere partier. Sandbergs fotografier innbyr til kontemplasjon, refleksjon og poesi.

Tilbake til utstilling