Kunst på Arbeidsplassen

Ø 005 - Jim Bengtson/Per Berntsen/Siggen Stinessen

Fotografier, 14 verk

Landskapstradisjonen har stått meget sterkt blant norske fotografer helt siden Albert Wilses og Knud Knudsens dager. Men disse norske pionerfotografene har i liten grad hatt noen betydning eller innflytelse på dagens norske landskapsfotografer. Felles for de tre fotografene i denne utstillingen er at de har sine kunstneriske røtter i Amerika.

Jim Bengston (f.1942) er selv amerikaner og det er derfor naturlig at han har sine forbilder i tidlige amerikanske landskapsfotografer. Særlig Timothy O’Sullivans motiver fra det karrige canyon-landskapet i Utah har påvirket Bengston i hans egen serie med bilder fra denne statens fremmedartede landskap. Men også elementer av Anselm Adams landskapsfotografier er å finne i Bengstons bilder. Særlig de senere årene har Bengston konsentrert seg om landskapsfotografiet. Foruten serien fra Utah har han laget tilsvarende serier av kystlandskapet ved Portør og fjellandskapet ved Ringebu, sør for Rondane Nasjonalpark. Det som skiller Bengston fra mange andre landskapsfotografer er at han konsekvent arbeider med farver. Mens de fleste av oss bare tar bilder hvis det er pent vær med sol, fotograferer Bengston helst når det er gråvær. I hvert fall unngår han direkte sollys. På denne måten får han frem dramatikken og storheten i naturen. Disse elementene blir understreket av de ofte panoramastore formatene og den finkornede detaljrikdommen som er karakteristisk for Bengstons fotografier. Jim Bengston er en internasjonalt anerkjent fotograf med bakgrunn blant annet fra Associated Press, og han er innkjøpt av prestisjefyllte museer som Museum of Modern Art, Art Institute of Chicago og Walker Art Center i Minneapolis og Museum Ludwig i Köln.

Hos Per Berntsen (f.1953) er det like mye det nære utsnitt som det fjerne landskapsutsyn som står i fokus, selv om det er mest det siste vi møter i denne utstillingen. Berntsen har fotografert gatehjørner på Rjukan og detaljer av lagerbygninger på Oslo Havn såvel som landskaper på Hardangervidda og fra hjemstedet Eggedal. Per Berntsen beveger seg over store deler av landet, og fotografiene i denne utstillingen er tatt i Balestrand og Fjærland i Sogn og Fjordane. Hovedtemaet er fjord og fjell. Enkelte veier og hus og til og med hagemøbler kan dukke opp i bildene, men de er alltid folketomme. Når Berntsen fotograferer en vei er han nøye med å unngå biler eller annet som kan minne om sivilisasjon. Bildet skal være rent, lavmælt og stille. Her er hverken dramatisk natur eller dramatiske hendelser skapt av mennesker. Det er kort og godt det hverdagslige og alminnelige Per Berntsen forsøker å skildre i sine fotografier. I motsetning til de to andre kunstnerne i denne utstillingen føler ikke Berntsen noen tiltrekning mot det fremmede, det som er anderledes. Tvert imot holder han seg til det kjente og kjære norske landskapet, gjerne på hjemtraktene.

Siggen Stinessen (f.1942) er opptatt av strukturen i naturen. Det gir seg utslag i bilder der fjell og klipper danner geometriske former slik det var synlig i hans bilder med motiver fra Nord-Norge. I landskapsserien fra Languedoc i Sør-Frankrike er det kontrasten mellom den nære og fjerne natur som står sentralt. I det ene øyeblikk kan Stinessens kamera fange inn et tørt kratt eller en klippe i forgrunnen, i det andet et landskap fylt med nakne vinranker. Languedoc er et kjent vindistrikt og kulturlandskap som bærer preg av å ha vært både pleiet og utbyttet i århundrer. Det er rent og vakkert og samtidig karrig og tørt. Siggen Stinessen var den første fotografen som fikk Statens garantiinntekt for billedkunstnere i 1977, og han arbeider som teaterfotograf ved siden av kunstfotograferingen.


Utstillingen har tre billedstørrelser i rammer:
39 × 54cm høyde og bredde
49 × 68cm høyde og bredde
65 × 90cm høyde og bredde

Tilbake til utstilling