Kunst på Arbeidsplassen

Ø 010 - Manité

Fotografier, 15 verk

Manité (avledet av det franske humanité) var navnet på en gruppe fotografer som var aktive i en kort periode mellom 1962 og 1967. Den besto av amerikanerne Robert A.Robinson (1927-1996), Dan Young (1938-2014) og nordmannen Arild Kristo (1939-2010). De var alle utdannet ved The Art Center School i Los Angeles som var et sentrum for utklekking av fotografer på den tiden. Robinson hadde vært elev ved skolen på 1950-tallet da reportasjefotografiet dominerte.

Og nettopp reportasjefotografiet skulle komme til å stå sentralt i Manité’s arbeid. Gruppen var dannet etter modell av det amerikanske billedbyrået Magnum, som var etablert i 1947 av fotografene Robert Capa og Henri Cartier-Bresson. Magnum leverte reportasjefotografier til de store billedmagasinene Life og Look, som hadde vokst frem i mellomkrigstiden. For Manité var det først og fremst de norske bladene Aktuell og Nå som skulle bli arena for fotoreportasjer fra store deler av verden. Men utover på 1960-tallet ble billedbladene utkonkurrert av fjernsynet, og markedet for fotoreportasjer tørket inn. Dermed gikk også Manité i oppløsning.

Bob Robinson ble invitert til sommeropphold i Bergen i 1952. Han skulle imidlertid komme til å bli boende i Norge i 15 år. Robinson ble umiddelbart sterkt fascinert av det norske folk, og på utallige reiser i de vestlandske fjordarmer fotograferte han mennesker og natur. Resultatet publiserte han i boken Captured by the Norwegians. Det er fem bilder fra denne serien vi viser i denne utstillingen. Det er alle bilder som forteller en historie om Norge på 1950-tallet og i et språk som alle kan forstå.

Arild Kristos fotografier er i slekt med det følsomme billedspråket hos Robinson. Også hos ham står menneskene i sentrum. I 1962, året etter at Berlinmuren ble bygget, reiste Kristo og Dan Young til den delte byen. Kristo så muligheten for å skape levende billedserier i skyggen av muren. Slik oppsto serien om Manfred, en gripende beretning om en liten gutts triste liv med muren som nærmeste nabo. Lille Manfred vokser opp på gaten og på bar der han inntar alle sine måltider, riktignok omgitt av familie og venner. Kristos evne til å gripe de magiske øyeblikk viser seg også i «Portrettegneren på Monmartre» der den intense tegneren nærmest er et speilbilde av sitt eget arbeid. Arild Kristo hadde en betydelig suksess som fotograf de få årene han var aktiv. Hans Manfred-serie ble innkjøpt av Look, og den fikk tredjeprisen i konkurransen World Press Photo i 1963. «Portrettegneren på Montmartre» ble dessuten innkjøpt av Museum of Modern Art, en ære som er blitt få norske fotografer til del.

Dan Youngs billedserie skiller seg ut fra de andre fotografiene i denne utstillingen. Den er kalt «Orgasme» og viser Vibeke Løkkeberg i rollen som Liv i Pål Løkkebergs film med samme navn fra 1967. Fotografiene er tatt som stillbilder til innledningen av filmen for å illudere en kvinnes ansikt idet hun får orgasme. Young forteller selv at «ideen var å la bildene tone over i hverandre i samspill med egnet musikk, for slik å skape stemning og gi filmen en sterk åpning.»


Utstillingen har tre billedstørrelser i rammer:
39 × 54cm høyde og bredde
49 × 68cm høyde og bredde
65 × 90cm høyde og bredde

Tilbake til utstilling