Kunst på Arbeidsplassen

Ø 012 - Dan Young - Oslo - bilder fra 1960-årene

Fotografier, 14 verk

Dan Young (1938 – 2014) regnes som en av pionerene innen dokumentar- og reporasjefotografiet i Norge. Han ble utdannet ved The Art Centre School i Los Angeles i perioden 1960-62. Her traff han den norske fotografen Arild Kristo, som inviterte han til Norge i 1962. Samme året som Young satte sine føtter på norsk jord, var han med på å danne den legendariske gruppen Manité, sammen med Kristo og den ti år eldre amerikaneren Robert A. Robinson.

Manité er avledet av det franske humanité og navnet understreket gruppens mål: å gripe fatt i menneskehetens liv og virke. Reportasjefotografiet stod sentralt i Manités arbeid, og gruppens siktemål var spesielt den frie, personlige reportasje. Manité var dannet etter modell av det amerikanske billedbyrået Magnum som ble etablert i 1947 av blant andre fotografene Robert Capa og Henri Cartier-Bresson.

KpA’s utstilling viser noen av Youngs fotografier fra Manité-perioden, og de tilhører en serie som Young i ettertid har kalt The Lost Negatives. Young var sikker på at nesten alle negativene fra hans første år i Norge hadde gått tapt i en oversvømmelse i Los Angeles i 1977. I 1998 ble imidlertid Young kontaktet av en gammel fotografkollega som hadde kommet over en boks negativer med Youngs navn på. Fotografiene er resultater av Youngs første turer rundt i Oslo fra 1962 til 1964. Som Young selv har sagt om negativfunnet: ”Mirakler skjer ennå.” Serien The Lost Negatives er et unikt tidsdokument som skildrer hovedstadens liv på 1960-tallet. Mange av seriens bilder har Youngstorget og Østbanestasjonen som motiv med fokus på mennesker i hverdagslige scener. Young har imidlertid også fanget inn større begivenheter som innvielsen av det nye Vika.

Young gikk ut av Manité i 1967, og han har siden arbeidet i flere ulike sjangre. Etterhvert gikk han mer i retning av eksperimentell komposisjon og billedoppbygging, og enkelte av motivene kan karakteriseres som rene abstrakte billedkomposisjoner med vekt på stoffkvaliteter og tekstur. I 1972 flyttet Young tilbake til USA, men han returnerte til Norge i 1978. Etter dette har han arbeidet med film, men han har også utført større billedserier med motiver fra sine nære omgivelser i Norge og USA.


Utstillingen har tre billedstørrelser i rammer:
39 × 54cm høyde og bredde
49 × 68cm høyde og bredde
65 × 90cm høyde og bredde

Tilbake til utstilling