Kunst på Arbeidsplassen

Ø 014 - Jens Hauge/ John Øivind Eggesbø

Fotografier, 8 verk

I denne fotoutstillingen presenteres forskjellige måter å avbilde naturen på. Jens Hauge arbeider for det meste i svart/hvitt og har gjennom mange tiår arbeidet med landskapet som tema, mens John Øyvind Eggesbøs fotografier er i farger. Felles for både Hauge og Eggesbø er at de nærmer seg naturen på en direkte og deskriptiv måte, uten å bearbeide motivet.

Det som først og fremst karakteriserer Jens Hauges ( f. 1953) arbeider er nærheten til naturen. Motivene er generelt ikke stedsspesifikke, selv om de er hentet fra hjemstedet Lærdal. Det er «de nære ting» som fascinerer; naturens prosesser; vekst og forfall eller årstidenes gang. På et objektivt, undersøkende plan får Hauge frem det vi lett overser i våre omgivelser; gjengrodde spor etter mennesker eller dyr, det være seg stier, gamle hustufter, mosegrodde trær eller steingjerder. I de fleste komposisjonene er horisonten høyt plassert og motivet trer frem når øyet vandrer innover i bildet. Måten fotografen modellerer med lyset på forsterker de forskjellige skiktene i billedplanet, og samtidig er skarpheten iøynefallende; kvister eller gresstrå fremstår nærmest som tynne sølvtråder.

En sober deskriptiv beskrivelse av landskapet er med på å gjøre disse fotografiene mer dokumentariske enn sublime. Hauges topografiske landskapsskildringer kan knyttes til Land Art – tradisjonen som særlig var fremtredende i USA og Storbritannia fra 1960- og 1970-årene, men også amerikanske og engelske landskapsfotografer synes å ha hatt stor innvirkning på hans kunst.

John Øyvind Eggesbø ( f.1967) har siden han avsluttet Statens høyskole for kunsthåndverk og design i Bergen, Institutt for fotografi, skapt verk som spiller på ambivalens og transformasjon i forhold til egen person. De siste årene har han arbeidet mye med maskulinitet som tema. Han kombinerer gjerne performance og video med fotografiske arbeider og er særlig kjent for sine opptredener med levende ål. Kjærlighetsrede er fotografert i Eggesbøs nærområde i København, Amager Fælled. Opprinnelig var stedet våtmark og hærens skytefelt, men er nå fylt opp og kultivert ved hjelp av søppel. Området er frigitt til rekreasjon og i dets ytterkanter bygges det universitet, studentboliger og ny undergrunnsbane. I Kjærlighetsrede fornemmer vi spor etter ulik menneskelig aktivitet. Vi som betraktere kommer tett på motivet og nesten som kikkere blir vi vitne til det som kan ha skjedd. Den høyt plasserte horisonten i billedflaten er med på å løfte blikket vårt opp og ut av bildet. Eggesbø formidler i disse arbeidene mellomrommene mellom fysisk klart definerte områder og følelsesmessige tilstander.


Bildene er i trerammer:
Eggesbø: 60cm x 64cm
Hauge: 59cm x 67cm/ 57cm x 59cm

Tilbake til utstilling