Kunst på Arbeidsplassen

A 026 - GRAS

Grafikk, 12 verk

Kunsten har både nasjonalt og internasjonalt tatt en dreining mot det politiske etter årtusenskiftet, blant annet som følge av terroristangrepet mot World Trade Center i New York 11.september 2001 og den etterfølgende Irak-krigen. Politisk kunst som deltager i samfunnsdebatten og i konkrete politiske spørsmål er imidlertid noe man i Norge først og fremst forbinder med et venstreorientert kunstliv på 1960- og 70-tallet. Noen av de mest fremtredende kunstnerne som arbeidet med kunst med uttalt politisk innhold i denne perioden var tilknyttet kunstnergruppa GRAS. Utstillingen viser grafiske arbeider av Anders Kjær (f. 1940), Per Kleiva (1933-2017), Morten Krogh (f. 1937), Willi Storn (f. 1936), Victor Lind (f. 1940), Terje Roalkvam (f. 1948), og Egil Røed (f. 1932). De to sistnevnte var ikke direkte knyttet til GRAS, men deres politisk engasjerte motiver gjør det naturlig å knytte dem til GRAS-gruppa.

GRAS ble startet i 1970 av Per Kleiva, Willibald Storn, Anders Kjær og Morten Krohg.
Initiativet hadde sitt utgangspunkt blant annet i den kollektive arbeidsformen og det politiske engasjementet som var fremtredende i radikale kretser på denne tiden. Blant de kunstnerne som samlet seg i verkstedlokalet i Christian Krohgs gate var foruten de nevnte Victor Lind, Bjørn Krogstad, Eva Lange, Egil Storeide, Bjørn Melbye Gulliksen, Siri Aurdal, Olav Orud, Jan Radlgruber, Asle Raaen og Øyvind Brune. De to siste var forøvrig innom som medarbeidere i Kunst på Arbeidsplassen.

GRAS-gruppa presenterte seg for første gang med en grafikkmappe høsten 1971. Inspirert av amerikansk pop-kunst og hard edge maleri arbeidet GRAS-kunstnerne hovedsaklig med silketrykk som gjerne inneholdt fotobaserte elementer og som ofte hadde en plakatmessig utforming. Denne metoden, som ble introdusert til Norge på 1960-tallet, gav mulighet til å lage kunst som folk hadde råd til. I tillegg hadde kunstnerne som var tilknyttet GRAS felles politiske grunnholdninger forankret i en venstrepolitikk med en hardere marxist-leninistisk fraksjon på den ene siden og mykere sosialister på den andre. Det er derfor ikke overraskende at motivet i Anders Kjærs silketrykk Ny morgen er formann Mao som en oppadgående sol i horisonten. Selve navnet GRAS gir også assosiasjoner til 1970-tallets grasrotbevegelser og kampen mot EEC. Flere av bildene i KpA´s utstilling, blant andre Terje Roalkvams Plogen, Per Kleivas Hausten 1972 og Egil Røeds Kunst er bedre end guld, er innlegg i en nasjonal politisk eller mer lokal kunstpolitisk debatt.

GRAS-kunstnerne hadde også tidstypisk nok et sterkt engasjement knyttet til amerikanernes krigføring i Vietnam. Per Kleivas Blad frå imperialismens dagbok som viser krigshelikoptere som flyr innover et urørt landskap er et av de mest kjente verk fra denne tida. Bildet hadde i 1971 en åpenbar referanse til Vietnamkrigen og understreker kontrasten mellom krigsmaskinenes destruktive og naturens livsbejaende krefter. Også andre arbeider i KpA´s utstilling uttrykker sterk kritikk av amerikanernes krigføring, blant andre Victor Linds U.S.A og Morten Kroghs Welcome home soldier. I tillegg til Kleivas Blad frå imperialismens dagbok er Anders Kjærs Syd-amerikansk interiør, med blodflekkene i den kalde og golde fengselscellen, blitt stående som et av GRAS-gruppas sterkeste og mest varige bidrag som også kan sees i et videre perspektiv utover det rent samtidsaktuelle.


Utstillingen har billedstørrelse i trerammer
65 × 90cm

Tilbake til utstilling